Algemeen

Agrarisch Lattrop en Breklenkamp voeren actie

LATTROP - Heel agrarisch Lattrop en Breklenkamp heeft te lijden van het Natura 2000 gebied de Bergvennen. Als de huidige plannen van de commissie Remkes zouden uit komen lopen alle bedrijven in Lattrop en Breklenkamp gevaar. Daarom willen wij een signaal afgeven dat we het volstrekt niet eens zijn met deze voorstellen. Het stikstofprobleem wordt op het bordje van de veehouderij gelegd, terwijl het de enige sector is die al heel veel heeft geïnvesteerd in de reductie van de stikstofuitstoot. Het is alweer een maatregel om de veestapel in te krimpen. Onze actiepunten zijn: stikstofuitstoot gebaseerd op juiste meetingen, onwerkbare regels moeten worden herzien, geen  onteigening van bedrijven maar fatsoenlijke uitkoop. Niet langer dreigen met een verbod op het weiden van koeien en het bemesten  van de grond. Daarom deze actie want Genoeg is Genoeg.