Algemeen

Algemene ledenvergadering K.B.O. afdeling Ootmarsum

Het bestuur en werkgroep KBO afdeling Ootmarsum wenst u op de eerste plaats  nog  de beste wensen  voor het komende jaar. Woensdagmiddag 22 januari aanstaande is weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in het parochiecentrum aan het Kerkplein 3 en de aanvang is zoals gebruikelijk 14.30 uur.

De gebruikelijke agendapunten zijn: Opening voorzitter, verslag vorige vergadering, verslagen secretaris en penningmeester, bevindingen van de kascontrolecommissie, bestuursverkiezing en agendapunten die verder ter tafel komen.

Na de pauze is Henk Rengerink van de Bibliotheek Dinkelland/Ootmarsum aanwezig voor het geven van een bibliotheekvoorlichting voor ouderen. Dus weer een interessante middag. Het bestuur en de werkgroep KBO afdeling Ootmarsum hopen dat deze op middag vele geïnteresseerden aanwezig zijn.