Algemeen

Boekje ‘Weerselo viert Vrijheid’ aangeboden aan bewoners Zorgcentrum Sint Jozef

WEERSELO - Het boekje ‘Weerselo viert vrijheid’ is samengesteld door de werkgroep ‘Weerselo viert Vrijheid’ in samenwerking met Woonzorgcentrum St. Jozef en de Aloysiusschool Weerselo. De werkgroep ‘Weerselo viert Vrijheid’ bestaat uit vertegenwoordigers van St. Remigius Harmonie, Jong Nederland Weerselo, Vereniging Heemkunde Oalde gemeente Weersel, Protestantse Stiftsgemeente Weerselo, H. Remigiuskerk, Dorpsraad Weerselo en Oranje Comité Weerselo.

Vrijdagmorgen kwamen Fiep Russchenkamp, Daan Analbers, Jurre van Olffen, Nienke Wiggers en Myrthe Bijen, leerlingen van groep acht, samen met leerkrachten en enkele leden van de werkgroep ‘Weerselo viert Vrijheid’ bij elkaar. Zij boden gezamenlijk aan de bewoners van zorgcentrum Sint Jozef een boekje en een roos aan met de tekst ‘In deze tijd van herdenken en het niet kunnen vieren van 75 jaar Vrijheid, geven wij u een roos als troost’. Enkele kinderen hebben een gedicht voorgelezen en daarna werden het boekje en de roos in ontvangst genomen door activiteitenbegeleidster Henriët Poorthuis. Dat deed zij samen met bewoonster mevrouw Oude Luttikhuis. Dit werd zo leuk gewaardeerd. Ze waren er heel erg blij mee. In het boekje staan eigen geschreven gedichten en verhalen van alle kinderen uit groep acht. Pastor Reerink, Pastoor Parochie H. Plechelmus, Ds. Roelof Kloosterziel, Protestantse gemeente Weerselo, Eddy Reijers, Jong Nederland, Edwin Banierink, St. Remigius Harmonie, Henriet Poorthuis en Cecil Haarhuis, Zorgcentrum Sint Jozef, kernwethouder Weerselo, Ben Blokhuis, gemeente Dinkelland, Bert Wolbert, Heemkunde Oalde gemeente Weersel, Gerard Weiden, Geloofsgemeenschap H. Remigius en Geert Eberhard, voorzitter Oranje Comité Weerselo verlenen ook hun medewerking. Maar ook een  prachtig verhaal over ‘Onze wereld is tot stilstand gekomen. Maar de lente wist het niet…’ ‘Het was 11 maart 2020’ van Irene Vella. 
 
Voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid heeft de werkgroep bijdragen ontvangen van de gemeente Dinkelland, Rabobank en de ondernemersvereniging Weerselo. 
 
Eén van de gedichten, geschreven door Bram Lokotteuit groep acht van de Aloysiusschool:
‘Vrijheid tijdens corona’
75 jaar vrijheid.
Wij zouden het groots gaan vieren, 
met onze rood-wit-blauwe vlag een stok.
 
Maar dit jaar hangt de driekleur, 
zelfs na 4 mei half stok.
Een virus woekert door ons land. 
 
Het lijkt wel weer een bezetting, 
nu door onzichtbaar volk. 
Wij leven vol beperking, 
onder een virus wolk.
 
Op 4 mei zouden we onze doden herdenken, 
nu staan we er thuis bij stil.
Op 5 mei zou er feest zijn, 
nu zijn de straten leeg. 
Het lijkt wel of de bevrijding nooit is geweest. 
 
Toch mogen we het nooit vergeten, 
wat toen is geweest.
En vieren we na corona, 
dubbel feest!!
 
De werkgroep is er in geslaagd een prachtig herdenkingsboekje samen te stellen. Inmiddels hebben alle mensen in Weerselo van 75 jaar en ouder dit prachtige boekje ontvangen. Mocht iemand van 75 jaar en ouder geen boekje hebben ontvangen, kan men zich melden via een mail naar: weerseloviertvrijheid@gmail.com.
 
Ine Flinkers