Algemeen

Buurtbus Nordhorn-Denekamp steeds populairder

DENEKAMP - De bus Nordhorn-Denekamp wordt ‘bestierd’ door louter vrijwilligers en is intussen een niet meer weg te denken onderdeel van het Nordhorner openbaar vervoer. We hebben het hier over de grensoverschrijdende buurtbus-lijn 38 tussen Nordhorn en Denekamp. Deze bus heeft sinds juni 2014 circa 19.000 passagiers vervoerd en daarmee het - zelf opgelegde - doel bereikt.

Desondanks zorgt een consortium van overheden - zowel in Duitsland als in Nederland - voor de toekomstige financiering. De buurtbuslijn NOH-DEK is één van de drie vrijwillig gedreven buurtbus-lijnen, die het regionale openbaar vervoer in de Grafschaft Bentheim aanvult. Daarnaast opereren nog de buurtbus-verbindingen Brandlecht-Nordhorn (lijn 33) en Schüttorf-Ohne-Wettringen (lijn 61). Buurtbus NOH-DEK heeft van de drie het grootste aantal aan vervoerde gasten. Momenteel rijden 30 vrijwillige chauffeurs - 15 Nederlanders en 15 Duitsers - op deze buurtbus. Hij rijdt vijf dagen per week en telkens acht ritten heen en weer van Nordhorn naar Denekamp, zodat jaarlijks ongeveer 60.000 km wordt afgelegd. Weliswaar zijn de passagiersaantallen van de genoemde buurtbus-lijnen aan de bescheiden kant, echter die naar Denekamp vertoont een nog steeds stijgende lijn.
 
Bij de start in 2014 waren er gemiddeld 250 gasten per maand, in 2018 waren dit er 350 en in de eerste helft van 2019 reden maar liefst 450 passagiers per maand mee. Afgelopen maart was zelfs een topmaand met 502 gasten aan boord en daarmee is het destijds gestelde doel ruimschoots bereikt.
Naar aanleiding van het eerste lustrum in juni dit jaar werd de halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden in het historische tolhuisje langs het kanaal Almelo-Nordhorn, om op gepaste wijze op het bereikte doel terug te blikken.
 
Daarbij waren – naast eigen chauffeurs – ook beide burgemeesters van Nordhorn en Dinkelland alsmede een vertegenwoordiging van de Landkreis (provincie) uitgenodigd. Voorzitter Helmut Sleefenboom stelde vast dat de buurtbus zich tot een belangrijke pijler in het regionale openbaar busvervoer heeft ontwikkeld. Deze ‘internationale’ buslijn is een niet-meer-weg-te-denken onderdeel in het vervoer van mensen aan beide zijden van de grens.
 
De opstart-problemen in 2014, met name met betrekking tot de werving van NL-chauffeurs, zijn inmiddels ‘appeltje-eitje’ geworden, aldus Sleefenboom.
“Sinds vanaf februari 2017 beschikken we over een zeer modern voertuig, die in ruime mate aan de huidige standaards voldoet. De aanschaf-kosten, van schrik niet bijna € 100.000,-, zijn indertijd gedragen door het land Nedersaksen (75 %) en de Landkreis Grafschaft Bentheim (25 %). Tevens is de Landkreis één van de financiers voor dit prachtige buurtbus-project”, vervolgt Sleefenboom.
Daarnaast participeren de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel.
Echter de grootste geldschieter tot nu toe is geweest de Euregio, die sinds het begin uit verschillende EU-potjes circa de helft van de bedrijfskosten voor haar rekening heeft genomen. 
 
Sleefenboom: “En juist dat laatste gegeven bezorgt ons hoofdbrekens, want die subsidiestroom loopt eind maart 2020 af. Wij hebben sterke twijfels of daarna nog ondersteuning vanuit de Euregio zal blijven komen. In de regel worden dergelijke premies enkel gegeven als injectie voor de opstart van een nieuw initiatief en fungeren meestal niet als voortdurende ‘suikeroom’.
Daarom zijn wij van mening dat - gelet op de positieve ontwikkeling van deze buurtbus - de meer direct betrokkenen, oftewel de lokale overheden, straks ‘aan zet zijn’ om ‘bij te springen’.”
 
Gericht wordt dan gedoeld op substantiële bijdragen van de Stadt Nordhorn, de Landkreis (toezegging reeds verkregen), de gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel. Zowel burgemeester Thomas Berling van Nordhorn alsmede burgemeester John Joosten van Dinkelland zijn ook overtuigd van het nut van deze bijzondere buurtbus.
 
Daadwerkelijke toezeggingen konden beide overheidsvertegenwoordigers op dat tijdstip nog niet concreet maken. Doch beide zullen zich richting hun gemeenteraden sterk maken voor ondersteuning.
Nog enkele wetenswaardigheden: 60 % van de passagiers gebruiken deze buurtbus als aanvulling op het lokale openbaar vervoer binnen de stadsgrenzen van Nordhorn. Daarnaast benutten 30% van de gasten deze bus om de grens over te steken en nog eens 10% rijdt alleen in Nederland met de lijn 38.
 
Ook niet onvermeld mag blijven dat de buurtbuslijn in 2016 uit handen van de Euregio een heel bijzondere People-to-People prijs heeft gekregen (naast de buurtbus Winterswijk-Vreden) voor het buurtbusproject.
 
Onlangs is men zelfs uitgenodigd om - als één van 15 geselecteerde projecten - in december dit jaar acte de présence te geven op een prestigieuze tentoonstelling in Cloppenburg (D) in het kader van ‘de ontwikkeling van landelijke gebieden’.
 
Bron: Grafschafter Nachrichten/auteur Rolf Masselink.
  
 
Onze fotograaf heeft foto’s gemaakt. 
Bekijk alle foto’s van onze fotograaf op www.oypo.nl/dinkellandvisie.