Algemeen

De gemeenteraad gaat in gesprek met de jongeren van Dinkelland

De raad van Dinkelland neemt veel besluiten. Bijna altijd zijn dat besluiten die van invloed zijn op de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. Een heel belangrijke groep onder de inwoners, vooral als het om de toekomst van Dinkelland gaat, zijn de jongeren in onze gemeente. 

De raad vindt het heel belangrijk om te weten hoe de jongeren van Dinkelland denken over hun toekomst in onze gemeente. Dan gaat het om zaken als wonen, werken en leven. De raad heeft ervoor gekozen in gesprek te gaan met de groep jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het doel is om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat jongeren bezig houdt, waar ze tevreden over zijn, maar vooral ook wat volgens hen anders en beter moet in Dinkelland. De raad wil op deze manier de jongeren invloed geven op de raadsbesluiten die jongeren aangaan.

De komende weken kun je raadsleden en commissieleden in je dorp of stad tegenkomen om gesprekken te voeren met jongeren. Je kunt zo maar de vraag krijgen: ‘heb je even een momentje voor een gesprek?’ Hopelijk zeg je dan ja! Wil je daar niet op wachten en alvast het formulier invullen? Kijk dan op www.dinkelland.nl/gemeenteraad voor meer informatie.