Algemeen

Donderdag 19 december a.s.: speciale informatie-bijeenkomst gebruikers Manege De Zonnebeek over toekomstig beleid

Je kunt de situatie met betrekking tot Manege De Zonnebeek nou niet direct zorgwekkend noemen, maar dat er met het oog op de toekomst eens goed moet worden nagedacht over het te voeren (financiële) beleid is gewoon noodzakelijk. Dat is de mening van de Stichting Manege De Zonnebeek onder aanvoering van de per 1 januari a.s. definitief aantredende nieuwe voorzitter Frank Morshuis en de eveneens nieuw benoemde penningmeester Harry Kamphuis. 

Donderdag a.s. geven zij al leiding aan de informatieve bijenkomst die dan wordt georganiseerd in Manege De Zonnebeek. De conclusie is namelijk dat er veranderingen noodzakelijke zijn, wil de ‘huishouding’ van de bijna dertig jaar bestaande prachtige paardensport-accommodatie ook de jaren hierna gezond blijven. Zo wacht op zeer korte termijn al de kostbare renovatie van het dak van de manage aan de Brandlichterweg, een overspanning van zo’n 3300 m2 manege.

Frank Morshuis wordt de opvolger van Hans Kloppers en Harry Kamphuis neemt de taak over van voormalig penningmeester Alfons Bos. Morshuis die inmiddels al is aangetreden: “Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van drie afzonderlijke gebruikers van  de accommodatie, namelijk De Dinkelruiters, De Kanaalruiters en de Stichting Het Winnend Paard. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter. Bovendien worden uren in de manege gehuurd door Paardrijden 40+ en Het aangespannen rijden (koetsen). Gebruikers die allemaal dus bijdragen aan het in stand houden van deze fraaie accommodatie, maar wel vanuit drie verschillende invalshoeken.Voorts zijn er in de loop van de decennia ook binnen de paardensport en haar aanverwante terreinen nadrukkelijk veranderingen opgetreden!”

 

Heroverweging financiële beleid noodzakelijk!

Frank Morshuis vervolgt: “Het eens heel deskundig ontleden van de financiële beleidsvoering maakte duidelijk dat er het een en ander daarin moet veranderen. Een heroverweging van het tot nu toe gevoerde financiële beleid is dringend noodzakelijk. Op dezelfde voet doorgaan leidt tot een steeds minder gezonde financiële basis, terwijl die zo noodzakelijk is, denk maar aan de reeds aangehaalde renovatie van het dak, een project van enkele tonnen! Om die reden roepen wij nu iedereen die via welk van de vijf aangehaalde invalshoeken betrokken is bij De Zonnebeek op om met ons te gaan nadenken over noodzakelijke aanpassingen in het beleid. Met voorstellen daartoe komen wij donderdag 19 december  tijdens de voor die avond uitgeschreven algemene informatieavond, uiteraard in onze eigen accommodatie en dan vanaf 20.30 uur. Een erg belangrijke bijenkomst en daarom hopen wij dat iedereen die de manege een warm hart toedraagt aanwezig zal zijn!”

Op de agenda o.m.:  financiële situatie Manege De Zonnebeek; exploitatiekosten van de manege per jaar;  inkomsten Stichting  Manege De Zonnebeek per jaar; bestuur Stichting per 1 januari 2020; renovatie dak manege. Punten die aangeven dat vooral de financiële beleid de grootste aandacht zal hebben, maar, aldus Frank Morshuis: “Afsluitend willen wij graag samen met jullie het jaar afsluiten met een borrel…!” Een borrel ook op het nieuwe jaar natuurlijk, maar zeker op een sportieve en vooral financieel gezonde toekomst.

 

ManegeZonnebeek