Algemeen

Goede doelen week Saasveld binnenkort van start

SAASVELD - In Saasveld is dit jaar één collecte voor dertien landelijke goede doelen. De Stichting Goede Doelen Week Saasveld streeft ernaar om de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen. Dit houdt in dat de Stichting jaarlijks een gezamenlijke goede doelen collecte houdt. De stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van de inwoners vergroten, zodat ze de deelnemende goede doelen financieel kunnen blijven steunen.

Woensdagavond 25 januari was er een goede opkomst van de collectanten bij de bijeenkomst in de kantine van Boomkwekerij Slangenbeek in Saasveld. De honderddertig collectanten werden ingelicht over het plan van de Goede doelen week in Saasveld. Alle vrijwilligers werden hartelijk ontvangen met een kopje koffie en iets lekkers. Voorzitter Tonnie Schasfoort heette iedereen van harte welkom. Hij vertelde het een en ander over de organisatie van dit nieuwe plan. Tonnie: “Als eerste willen we alle collectanten die al jaren druk zijn met collecteren hartelijk bedanken. Zonder jullie kunnen we niet. Vanavond willen we tekst en uitleg geven hoe de nieuwe opzet van ”Goede doelen Saasveld” er uit ziet. Susan Schepers uit Brabant is de landelijke coördinator van de “Goede doelen weken”. Ze is al bezig geweest in verschillende delen van het land. In september dit jaar komt er één collecte in Saasveld. Dit heeft voor Saasveld meerdere voordelen. Wij als inwoners kunnen in één week bepalen aan welke goede doelen we hoeveel doneren: dus niet weer elk van de dertien weken weer een collectant aan de deur en niet steeds zoeken naar een potje “klein geld” dat overigens steeds meer verdwijnt in elk gezin. Nu in één keer in een goed overzicht van alle landelijke goede doelen die in Saasveld collecteren. De twee collectanten die de bewoners de eerste keer bezoeken, leggen hun dan uit hoe ze bepalen kunnen  wat en hoeveel men wil doneren. Als nieuwe stichting “Saasveld Goede Doelen” hebben we een ANBI-status: dat wil zeggen dat de bewoners hun giften af kunnen trekken van de belasting, dat betekent voor hen minimaal 36,78 procent belasting- voordeel. Voorbeeld: de bewoner doneert vijf euro aan elk goed doel dat is dus dertien keer vijf euro is vijfenzestig euro. De bewoner ontvangt dan in april van het volgend jaar 36,78 procent terug, dat is ruim twintig euro terug ontvangst, dus in totaal een donatie van vijfenveertig euro. Voor de bewoners belastingvoordeel en voor de goede doelen meer opbrengst. Overigens bepaalt de inwoner zelf  aan welk doel hij/zij welk bedrag doneert. Dat mag dus per doelorganisatie verschillen”.

Susan Schepers, “Ik ben landelijke coördinator van de stichting collecteplan. Vijfentwintig stichtingen hebben al verschillende dingen gedaan. Ze hebben zich verenigd om er voor te zorgen dat ze niet al het werk dubbel hoeven doen. Collecteren is typisch een Nederlandse aan- gelegenheid.

Ik ben de adviseur van de Nederlandse goede doelen week. Goede doelen week is geen of initiatief van de stichting collecte plan, maar altijd een initiatief van lokale vrijwilligers. De organisatie, kosten en verantwoordelijkheid ligt bij lokale stichtingen.

We weten dat meerdere collectante lopen voor meerdere stichtingen. De bijna wekelijkse deurbel die gaat omdat er een collectant bij de mensen aan de deur staat om te collecteren voor verschillende goede doelen, behoort binnenkort in Saasveld tot het verleden. De Stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van de inwoners vergroten, zodat we de deelnemende goede doelen financieel kunnen blijven steunen. We willen de  inwoners, organisatie en bedrijven stimuleren om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de hulpbehoevende medemens door het houden van een jaarlijkse collecte”. Saasveld is evenredig ingedeeld in vijfentwintig wijken. Het is de bedoeling dat wij deze wijken gaan bevolken. We willen graag per wijk twee collectanten. Deze twee personen moeten de mensen duidelijk maken wat de bedoeling is van de Goede doelen week.

1.Collecteren voor alle goede doelen, 2. Niet meer voor één stichting collecteren maar uit naam van de goede doelen week, 3. Door middel van Huis aan huis afgeven van het collecte formulier door de collectanten waar alle goede doelen op staan waarvoor men een bedrag kan doneren, 4. Er wordt de mogelijkheid geboden om contant, per machtiging en/of digitaal te doneren, 5. Ophalen formulieren met collectebus door collectanten. Dit is in de week van 16 tot en met 25 september.”

In de pauze konden alle vrijwilligers een wijk aangeven waar ze naar toe willen om de mensen uitleg te geven en de formulieren in te leveren. Ze hoeven dus nu maar één keer naar de adressen en in de week van 16 t/m 25 september kunnen ze de ingevulde formulieren weer ophalen.

Tonnie: “Voor de sponsoring hebben we de dorpsraad, soccer en ondernemers benaderd. Dit is allemaal gerealiseerd, Dank aan Boomkwekerij Slangenbeek, we mogen hier gratis zijn en de koffie is ook nog eens gratis aangeboden.”

De Goede doelen waarvoor gecollecteerd worden zijn: Nederlandse brandwonden stichting, KWF Kankerbestrijding, Alzheimer Nederland, Diabetesfonds, Prinses Beatrix Spierfonds, Long fonds, Reuma Nederland, Hartstichting, Handicap NL, Epilepsie NL, Nierstichting, Nationaal Fonds Kinderhulp en Maag Lever Darm Stichting.

De gedachte achter de ’goede doelen week’ zorgt er voor dat er met ingang van dit jaar in Saasveld efficiënt gecollecteerd wordt. Er zijn minder collectanten nodig en de inwoners kunnen in één keer bepalen voor welke goede doelen men wil bijdragen.

Ine Flinkers