Algemeen

Jaarvergadering SDC’12 ‘online’, maar huldiging jubilarissen ‘aan huis’

DENEKAMP - Vrijdag 26 maart jl. heeft  SDC’12 haar Algemene Ledenvergadering 2020 gehouden. Die was oorspronkelijk gepland op 16 november 2020, maar moest om de bekende redenen toen worden afgelast en worden verplaatst. Helaas kon ook vrijdag 26 maart de jaarlijkse bijeenkomst in het clubgebouw niet met alle genodigde leden worden georganiseerd.

Het bestuur vond het toch noodzakelijk om in het  nog maar een paar maanden lopende verenigingsjaar een aantal zaken aan de leden voor te leggen en heeft dat nu gedaan in de vorm van een ‘ online video vergadering ’. Om daar aan te kunnen deelnemen werd de leden gevraagd zich vooraf per e-mail aan te melden. De uitnodiging en de agenda waren in het kort daarvoor bij de leden aan huis bezorgde Vriendenblad SDC’12 opgenomen. Op de agenda de gebruikelijke items. De herdenking van overleden leden vond plaats bij de herdenkingszuil op het hoofdveld, waarbij een bloemenkrans werd opgehangen. Herdacht werden de leden Bennie Nijmeijer, Frans Postel, Johan Oolderink en Willy Vreeswijk, overleden in 2019, in 2020 waren dat Ab van der Woning en Jos Rakers en dit jaar Toon Bodde en Albert Hoekman. Tekst zuil: ‘Vriendschap en verbondenheid kenmerken sportvrienden die voor altijd van ons zijn heengegaan, wij vergeten hen niet’ .

Bij het punt ‘Benoeming bestuursleden’ werden de periodiek aftredende  leden Roger Blaauwgeers  en Patrick Vollenbroek herkozen, terwijl Noortje Belluci voor de eerste maal in het hoofdbestuur werd benoemd. Roger gaat zich daarbinnen bezig houden met Jeugdzaken, Patrick met de Technische Voetbalzaken, terwijl Noortje de Vrijwilligerszaken voor haar rekening gaat nemen.  

Ondanks ‘corona’ positieve exploitatierekening 2019/2020
Uit de behandeling van het financieel overzicht en de begroting 2020-2021 bleek natuurlijk duidelijk het grote negatieve effect van de corona-pandemie. Toch kwam penningmeester Patrick Langeler met een positief resultaat inzake de exploitatierekening 2019/2020, als volgt door hem samengevat: ‘Vanwege Corona feitelijk een fors verlies aangezien de kantine dicht moest. Echter vanwege de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties hebben we uiteindelijk de gebruikersvergoeding voor de maanden maart, april en mei 2020 geheel teruggestort gekregen en derhalve alsnog een positief resultaat kunnen schrijven (€ 25.297)’ . In de toelichting bij de begroting 2020/2021 en de volgende vijf jaren wordt aangegeven dat  de verwachting over het nu lopende seizoen is een verlies  dat geheel wordt veroorzaakt door Covid-19: ‘Het seizoen is al een eind op weg, maar toch zijn bepaalde zaken nog onduidelijk wat de uitkomst zal worden…’ Met betrekking tot de contributie wordt aangegeven dat die conform het geaccepteerde voorstel tijdens de ALV 2019 per 1 januari jl. weer is gestegen met 3% . Verdere informatie met betrekking tot het financiële beleid dit seizoen en voor de volgende jaren zal worden verstrekt in het eerstkomende Vriendenblad SDC’12.

Onderscheidingen jubilarissen thuis bezorgd
Het punt ‘Huldiging jubilarissen’ was reeds enkele weken voor de geplande vergadering  ‘afgehandeld’, maar wel op een zeer bijzondere manier: alle leden die vorig jaar respectievelijk 25, 40, 50, 60 en zelfs al 70 jaar lid waren van SDC’12 (inclusief de lidmaatschapsjaren bij de  vroegere verenigingen Sportclub Denekamp en DOS’19) was namelijk de bij dat jubileum aantal jaren behorende onderscheiding aan huis bezorgd door enkele bestuursleden. Een flinke klus, want er waren het afgelopen jaar in totaal maar liefst 23 jubilarissen.

Jubilarissen SDC1’12 in 2020:
25 jaar lid: Bart Pikkemaat, Jorg Schulte, Luuk Oude Vrielink;
40 jaar lid:  Jos Aveskamp, Jeroen Beld, Martijn Bulter, Roland Hemeltjen, Jeroen Olde Monninkhof, Raymond Weusthof;
50 jaar lid: Hans Ankoné, Ine van Deth-Groener, A. Gortemaker, André Haafkes, J. Hessink-Groener, Piet Jager, Jos Knippers, Nico Koekkoek, Wim Lubben, Jos Oortman, Rinus Tukkers en Gert-Jan Welhuis;
60 jaar lid: Tonnie Oude Elferink;
70 jaar lid: Jos Hanstede.
Een aantal jubilarissen werd niet thuis aangetroffen, maar de onderscheiding wordt hen uiteraard nog overhandigd.
Het hoofdbestuur van SDC’12 bestaat nu uit de volgende personen:   Ivo Zekhuis (vz.), Gerhard Tip (secr.), Patrick Langeler (penm.), Noortje Belluci, Roger Blaauwgeers, Norbert Tip en Patrick Vollenbroek. Zoals inmiddels wel algemeen bekend is het (nieuwe) adres van de bijna 1200 leden tellende vereniging: Kappelhofsweg 12, 7591 ZZ Denekamp.

Tekst/redactie: PBJ