Algemeen

‘Karrespoor’ fiets- en wandelpad langs gedeelte Almelo-Nordhornkanaal officieel opengesteld

DENEKAMP - Afgelopen week is het verbrede fietspad langs het Almelo-Nordhornkanaal officieel opengesteld door de gemeentebestuurders van Dinkelland en de Stadt Nordhorn. Dat gebeurde bij de grensovergang met het fraai gerestaureerde Zollhäuschen als ‘uitvalsbasis’.  De officiële ingebruikname, maar er wordt al geruime tijd  weer gefietst en gewandeld over dit recent verbrede fietspad langs het Kanaalgedeelte  grensovergang- Ootmarsumsestraat.

Een fietspad, dat tot voor kort, mee gelet op de groeiende stroom fietsers en wandelaars, al als veel te smal en daardoor ook als gevaarlijk werd ervaren. Nu dit fiets- en wandelpad over een lengte van 4,3 kilometer (grensovergang/Schiphorstdijk) bovendien deel uit maakt van de cultuurhistorische route die de gemeente Dinkelland en de Stadt Nordhorn aan het ontwikkelen zijn was de noodzaak tot verbreding ervan nog dringender. Aangenomen wordt namelijk dat deze cultuurhistorische route tussen Nordhorn en Denekamp zal leiden tot een verder groeiende stroom wandelaars en fietsers juist langs dit Kanaalgedeelte. Aan dit project ‘Cultuurhistorische route Denekamp-Nordhorn’ is in eerdere DV-edities al ruim aandacht geschonken. 

Voortvarende realisatie verbreding

Dankzij de voortvarende aanpak van het bedrijf  Strukton Civiel Noord & Oost b.v. uit Hengelo is de verbreding in opvallend korte tijd gerealiseerd. De werkzaamheden startten namelijk begin november jl.. en zijn al geruime tijd geleden afgerond, maar de officiële openstelling moest worden uitgesteld in verband met de coronapandemie. Vrijdag jl. dan het moment, waarop bestuurders van de gemeente Dinkelland en de Stadt Nordhorn daarvoor naar de grensovergang kwamen. Burgemeester John Joosten en wethouder Benno Brand namens Dinkelland en burgemeester Thomas Berling en ‘Stadtbaurat’ Timo Weitemeier als vertegenwoordigers van ‘projectgenoot’ Stadt Nordhorn (zie foto). Wethouder Brand ging nog even in op de manier, waarop de verbreding is aangepakt met een compliment richting het Bedrijf Strukton over de voortvarende gang van zaken. Namens dit bedrijf dankte rayonmanager en oud-Denekamper Jan-Hendrik Fischer voor de verleende opdracht, waarbij hij de betrokken bestuurders en gemeentelijke projectleiders een kleine attentie overhandigde.

Fietspad volgens ‘Karrespoor-model’ als onderdeel Cultuurhistorische route

 De verbreding betreft niet die van het bestaande fietspad, maar de aanleg van een tweede pad daarnaast met en groenstrook ertussen. Wethouder Benno Brand refereerde  tijdens de bijeenkomst vrijdag jl. nog eens aan wat hij daarover bij de start van de werkzaamheden in november jl.had gezegd, nl.: ‘Uiteindelijk is de keuze gevallen op het ‘model karrespoor’. Bij dit model wordt een extra betonpad aangelegd, zodat een soort ‘karrespoor’ ontstaat. Parallel aan het huidige betonfietspad van 1,5 meter breed leggen we eenzelfde betonpad aan. In totaal wordt het een fietspad (‘karrespoor’-model) van 3,8 kilometer. Tussen beide betonpaden  komt een groenstrook van 80 centimeter.’ Thomas Berling informeerde de aanwezige genodigden over wat vrij recent aan Nordhornse zijde reeds tot stand is gekomen in verband met de Cultuurhistorische route. Een route waarlangs ‘an besonderen Stellen Informationstafeln in deutscher und niederländischer Sprache  aufgestellt  werden’. Na afloop werd in het Zollhäuschen nog een toost uitgebracht op het gereedgekomen project-onderdeel.

Tekst/foto’s: PBJ