Algemeen

Korte Bos neemt plantsoen officieel in gebruik

DEURNINGEN - Afgelopen zaterdag werd, tijdens het buurtfeest van de buurt van het Korte Bos, het vernieuwde plantsoen in gebruik genomen. Ter ere van deze gebeurtenis werd door wethouder Ben Blokhuis een boom gepland en een plaquette onthuld. 

In 2014 werd al begonnen met het maken van plannen en in 2016 werd samen met bewoners aan het Korte Bos, Veldzijde en Reefsmaat en met medewerking van de gemeente Dinkelland het project gestart. Als eerste werd een ontwerp gemaakt door Frans Derkink. Als hovenier en aanwoner van Korte Bos wist hij in samenspraak met buurtbewoners en de gemeente tot een plantsoen te komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de kinderen een veilige speelplek krijgen. 
Maar voordat dit gerealiseerd kon worden, moesten de handen uit de mouwen worden gestoken. De buurt was overeengekomen dat het meeste werk door de buurt zou worden uitgevoerd. Snoeiwerkzaamheden, het zagen van de bomen en het grondwerk werd gezamenlijk opgepakt om vervolgens weer volgens ontwerp het plantsoen nieuw in te richten en te beplanten. Zo werd gezorgd dat kinderen van 0 tot 12 jaar een zandbak en speeltoestellen kunnen gebruiken en de oudere jongeren en de andere bewoners straks elkaar kunnen ontmoeten bij de picknickbank. 
 
Tijdens het officiële gedeelte heette Frans Derkink alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder wethouder Ben Blokhuis en Jan Busscher en Alfons Hottenhuis van de afdeling Openbare Ruimten. De heren Busscher en Hottenhuis waren de contactpersoon tussen de buurt en gemeente Dinkelland en waren nauw betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering.
 
Ben Blokhuis prees tijdens zijn woordje de inzet van de buurtbewoners en feliciteerde hen met het mooie resultaat. Ook de goede samenwerking tussen gemeente en de buurt haalde Blokhuis aan. De buurt vond het toepasselijk om tijdens het jaarlijkse buurtfeest een boom te laten planten door wethouder Blokhuis ter gelegenheid van de officiële ingebruikname. Ben Blokhuis kreeg daarbij hulp van Mats en Ralph, twee blije kinderen die met plezier gebruikmaken van het prachtig nieuw aangelegde plantsoen. Tevens mochten de heren Blokhuis, Busscher en Hottenhuis bijbehorende plaquette onthullen.
 
De buurtbewoners boden, inmiddels oud-buurtbewoner, Frans Derkink een presentje aan en bedankten hem voor zijn inzet en begeleiding van het gehele project. 
 
Nu is het aan de buurt zelf om voor de komende jaren het plantsoen netjes te onderhouden, want naast het opnieuw inrichten komt het onderhoud ook voor rekening van de buurtbewoners. Maar dat zal, gezien bovengenoemde betrokkenheid en inzet, ongetwijfeld goed komen.
 
Foto’s: DezeFoto.nl.