Algemeen

Lattrop verwerft Pastorie en omliggende tuin om er een ontmoetinghuis voor jong en oud van te maken

LATTROP - Door de aankoop van de pastorie door de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop-Breklenkamp (B.C.E.L.B.) blijft dit monumentale gebouw met grond behouden voor de gemeenschap van Lattrop-Breklenkamp. Na een lang en zeer zorgvuldig traject, waarbij eigenaar Lumen Christi, Bisdom, de dorpsgemeenschap en de werkgroep Pastorie betrokken waren is uiteindelijk afgelopen week de notariële koopakte getekend door resp. pastoor Th. Munsterhuis en de heer J.Westerik, namens Het bestuur van de parochie Lumen Christi Denekamp en door de heer H.Smienk en de heer D. Rererink, namens de Lattropse Stichting B.C.E.L.B.

Vanaf het moment (2019) dat het bestuur van de parochie Lumen Christi te kennen gaf de pastorie te willen verkopen heeft de locatieraad van de H.H. Simon & Judas contact gezocht met alle potentiële betrokkenen, bevolking, Buurtschapsraad, gemeente en provincie om dit gebouw, dat op een historische locatie staat, voor Lattrop te behouden om er samen met en voor het hele dorp iets moois van te maken. Na het eerste overleg werd een ‘Werkgroep Pastorie’ gevormd, met vertegenwoordigers uit de diverse Lattropse geledingen. De groep bestaat uit acht personen, ieder met zijn/haar eigen deskundigheid. Bernadette Broenink, Carolijn ter Braack, Raymond Niehof, René Arens, Hans Groeneveld, Denise Stadman, Dennis Rerink en Harry Smienk. Na de eerste openbare brainstormsessie met dorpsgenoten en het bestuur van de parochie Lumen Christi bij ‘Gasterij De Smid’ werden door de werkgroep de eerste plannen gesmeed en mogelijke subsidieverstrekkers aangeschreven om het vooropgestelde doel te bereiken, nl. het aankopen van de pastorie om er daarna een ontmoetingshuis voor jong en oud met op de bovenverdieping twee starterappartementen van te maken. Dat niet alles mogelijk was, wat er aanvankelijk op het verlanglijstje stond, werd ook al spoedig na het intensieve overleg met gemeente Dinkelland en de provincie duidelijk. Maar de werkgroep is niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft stug doorgezet en een prachtig vervolgtraject ingezet. Het dorp was immers aan zet!

Zelf initiatieven nemen was het devies. Er werd door betrokken partijen een degelijk financieel plan opgesteld, waarbij het daarmee gemoeide geld in Lattrop kan blijven en de kerk daarbij ook nog jaren open kan blijven. Bij dit bijzondere traject zijn ze als dorpsgemeenschap, Stichting B.C.E.L.B. en Locatieraad Lattrop bijzonder ondersteund door het bestuur van de parochie Lumen Christi, met name door haar vastgoedbeheerder de heer Marcel Meijer, als uitstekende bemiddelaar naar het Bisdom Utrecht om uiteindelijk de definitieve toestemming van het ‘Metropolitaan Kapittel’ van het Bisdom Utrecht tot de overdracht te verkrijgen. Deze kwam op 9 december jl. af en op 29 december kon vervolgens de akte bij de notaris passeren. Een heugelijk feit voor de bevolking van Lattrop-Breklenkamp. In het eerste kwartaal van 2022 zal de werkgroep nadere plannen tot verbouw en exploitatie presenteren.

 

Foto 1: De pastorie aan de achterzijde.

Foto 2: D. Rerink en H. Smienk tekenen de akte namens de Stichting.