Algemeen

Leerlingen basisonderwijs helpen ‘bij en vlinder redden’

DENEKAMP - Vorige week  donderdag hebben leerlingen van groep 6 van de Denekampse basisscholen Veldkampschool, dr. M.L. Kingschool en Alexanderschool achter het bedrijfscomplex van de Werk- en Bouwdienst Denekamp aan de Brandlichterweg weer een ‘bloemlint’ ingezaaid. Dit onder het toeziend oog, maar ook met medewerking van wethouder Ben Blokhuis.

In totaal bijna vijftig leerlingen zaaiden genoemde strook grond in met een Tübinger zadenmengsel, waarin zaden van o.m. Boekweit, Dille, Klaproos, Kaasjeskruid, Korenbloem en Koriander. Voor veel ouderen bekende ‘wilde’ bloemsoorten die in hun woonomgeving veel voorkwamen, maar voor de huidige generatie veel minder bekend. Geen wonder, deze bloemsoorten zijn meer en meer aan het verdwijnen en daarmee ook vlinders en bijen en daarmee dan weer allerlei vogelsoorten die vroeger volop rond huis en in tuin en natuurgebied rondvlogen. In de media, waaronder ook dit weekblad, wordt aan dit trieste verschijnsel regelmatig aandacht besteed. Het is een noodkreet door vele natuurorganisaties en natuurbeschermers geworden: doe wat aan het verdwijnen van de biodiversiteit.

Scholenproject ‘Natuur Educatie op Locatie’
Ook het onderwijs heeft zich dit negatieve ‘natuurverschijnsel’ van het verdwijnen van die biodiversiteit erg aangetrokken en komt inmiddels met een scholenproject onder de naam ‘Natuur Educatie op Locatie’ (NEOL). Dit inzaaiproject onder de naam ‘Red de bij en de vlinder’ is daar een pilot van. Om de jeugd duidelijk te maken waar dit toedient  was er een korte toelichting door ‘natuurmens’ Jos Bruns die samen met imker Tonnie Eisink ook het voorbereidende werk had gedaan. De eveneens aanwezige wethouder Ben Blokhuis gaf zijn visie op deze activiteit, evenals leerkracht Jan Bonnes, tevens Bovenschools Cultuurorganisator. Geen bloemen, geen stuifmeel voor de bevruchting van bijvoorbeeld de appelbomen en dus geen appels. Het was Rob Duursma van ‘Rob’s Vers Shop’ en dus  fruitverkoper Rob die zijn dankbaarheid voor dit project kwam tonen door alle leerlingen een appeltje te overhandigen. Aan dit inzaaiproject, dat ook elders al plaats vindt bijvoorbeeld in bermen, op akkerranden en verdere stukjes grond, is en wordt ,zoals reeds aangegeven, gelukkig regelmatig de aandacht gevestigd. Maar het komt er op aan daadwerkelijk iets te doen ter bevordering van de broodnodige biodiversiteit. Dit scholenproject  NEOL is een mooi voorbeeld, want je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

PBJ