Algemeen

Lokaal Sportakkoord ondertekend

DINKELLAND - De gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zijn gezamenlijk tot een Lokaal Sportakkoord gekomen, waarin de ambities en acties staan waarvoor zij zich de komende jaren gezamenlijk voor willen inzetten. Op 30 oktober zijn deze partijen bij elkaar gekomen om het concept sportakkoord te bespreken. 

“Sporten is voor iedereen belangrijk, het past bij een gezonde levensstijl. We willen mensen hiervan bewust maken en verenigingen en sportaccommodaties uitnodigen om hiervoor samenwerking op te zoeken”, legt wethouder Benno Brand uit. “Afgelopen woensdag was een geslaagde avond, waarbij de eerste verbindingen succesvol zijn gelegd. Een heel aantal partijen heeft een handtekening gezet en daarmee onderstreept dat zij met elkaar de lokale sport willen versterken en de maatschappelijke kracht ervan willen vergroten. Wij hopen van harte dat de meerwaarde die deze samenwerking neerzet door iedereen ervaren zal worden. Samen laten we het Lokaal Sportakkoord slagen.”
 
De gemeente Dinkelland heeft de ambitieuze planning om het akkoord op 8 november naar het ministerie te sturen. Dinkelland is daarmee één van de eerste gemeenten die een lokaal sportakkoord voorlegt.
 
“Het sportakkoord staat vanaf morgen op de website van de gemeente Dinkelland. Wie zich wil aansluiten bij het akkoord, leest daar hoe dat kan. We hopen dat naast sportverenigingen ook anderen aanhaken. Denk dan bijvoorbeeld aan het toerisme, het bedrijfsleven of het onderwijs. Ook zorginstanties zoals huisartsen, fysiopraktijken of vitaliteitsinitiatieven in de kernen worden uitgenodigd om mee te doen. Hoe meer partijen dit akkoord dragen, des te meer we met elkaar kunnen bereiken”, aldus de wethouder.