Algemeen

Met het ‘gat van Denekamp’ is definitief weer een brok ‘oud-Denekamp’ verdwenen…..

DENEKAMP - Vorige week kwam een foto-plaatjesalbum over ‘oud Denekamp en omstreken’ in omloop (zie elders in dit blad), maar binnen niet al te lange tijd zouden daar weer enkele foto’s aan toegevoegd kunnen worden. Aan de noordzijde van de Eurowerft zijn immers in enkele maanden tijd een aantal winkelpanden definitief met de grond gelijk gemaakt. Wel winkelpanden die in de loop van de jaren nog al eens van bestemming veranderden.

Met het afbreken van deze panden verdwijnt toch weer een brokje historie uit het hart van het dorp. Wel dateert de bouw van de eerste winkelpanden rond de Eurowerft uit beginjaren zestig, maar langs het aangrenzende gedeelte van de Nordhornsestraat verdwenen in de loop van de jaren al eerder historische winkelpanden. Een aantal daarvan zijn terug te vinden in het hiervoor aangehaalde album. Nu geeft dat nieuwe (hopelijk zeer tijdelijke) ‘gat’, zeker vanaf de kant van de Nicolaaskerk bekeken, de Eurowerft een heel vreemd aanzien. Voor niet ingewijden: op deze plaats, waarop in het verleden dus vele panden, van school, textielfabriekje, gemeenschapshuis tot garage en diverse winkels stonden komt nu één groot pand terug, een supermarkt! Het ‘gat van Denekamp’ is dus niet gereserveerd voor een nieuw Denekamps openluchtbad of een dorpsvijver en er is evenmin een meteoriet ingeslagen, het is gewoon weer een stukje afbraak van oud Denekamp…….…...

Tekst/foto: PBJ