Algemeen

Molens zoeken molenaars

LATTROP-TILLIGTE-DENEKAMP - Onder de titel ‘Over Molens en Molenaars’ had de Molenstichting Lattrop-Tilligte-Denekamp dit voorjaar een drietal artikelen gepland met als doel mensen te interesseren voor de molens en het molenaarschap. Begin maart werden de eerste twee artikelen geplaatst, tot het coronavirus een streep door de rekening haalde. Het derde artikel, dat met name gericht was op de werving van nieuwe vrijwilligers in het algemeen en (assistent)molenaars in het bijzonder, werd niet meer geplaatst.

Inmiddels zijn we een half jaar verder en draaien de molens weer en zijn ze, zij het met beperkingen, ook weer geopend voor bezoekers. Tijd om de draad weer op te pakken, want de Molenstichting is nog steeds op zoek naar nieuwe (leerling)molenaars. En er is nieuws. Nieuws in die zin dat het een stuk makkelijker is geworden om als (assistent)molenaar aan de slag te gaan op een van de vier windmolens van de stichting. Naast de opleiding tot gediplomeerd molenaar van het Molenaarsgilde bestaat ook de mogelijkheid om assistent molenaar en/of molengids te worden. Daarbij kan men er voor kiezen om mee te gaan draaien op een molen naar eigen voorkeur, b.v. in de eigen woonplaats, of om algemeen inzetbaar te worden op alle molens van de stichting. Het verschil tussen een gediplomeerd molenaar en een assistent-molenaar is dat een assistent-molenaar niet zelfstandig een molen mag bedienen, maar dit altijd doet samen met een gediplomeerd molenaar.
 
In de praktijk komt het op het volgende neer. Als b.v. iemand uit Lattrop interesse heeft om als molenaar actief te worden op de Oortmanmolen in Lattrop, dan kan hij zich melden bij (een van) de molenaars, b.v. tijdens de openingstijd van de molen. Klikt het na de eerste kennismaking dan worden nadere afspraken gemaakt over de ‘inwerkperiode’. Van begin af aan draait men mee als assistent-molenaar en worden al doende zowel praktische vaardigheden als de nodige theorie opgedaan. Hetzelfde verhaal geldt uiteraard ook voor mensen die belangstelling hebben om op de Westerveldmolen in Tilligte, de Nicolaasmolen of de Borgelinkmolen, beide in Denekamp, aan de slag te gaan.
 
Voor mensen die geen voorkeur hebben voor een specifieke molen bestaat de mogelijkheid om de noodzakelijke praktische vaardigheden en theorie op te doen tijdens een korte introductiecursus op een van de molens in Denekamp. Na afloop kan men dan aan de slag als assistent-molenaar op een van de molens. Bevalt dit goed dan kan men eenvoudig overstappen/insteken bij de opleiding tot gediplomeerd molenaar van het Gilde voor Vrijwillig Molenaars. Deze opleiding wordt gegeven op de Nicolaasmolen in Denekamp.
 

12 september: molendag voor nieuwe molenaars
Omdat de Molenstichting nog steeds op zoek is naar nieuwe (assistent)molenaars heeft de Overijsselse Molendag op zaterdag 12 september als titel ‘Molens zoeken Molenaars’ meegekregen. Van 10.00 tot 16.00 uur staan de molenaars van de Oortmanmolen in Lattrop, de Westerveldmolen in Tilligte en de Nicolaasmolen en de Borgelinkmolen, beide in Denekamp, klaar om belangstellenden nader te informeren over hun molen en het molenaarschap. Het doel is heel simpel: het overbrengen van het molenaarsvirus. Mensen, die interesse hebben voor de opleiding van het Gilde voor Vrijwillig Molenaars tot gediplomeerd molenaar kunnen 12 september terecht bij de Nicolaasmolen in Denekamp. Tijdens de molendag vertellen de molenaars ook graag over andere mogelijkheden om actief te worden bij de Molenstichting. B.v. als molengids, bij de bemanning van de marktkraam tijdens braderieën, als bestuurslid of als onderhoudsmedewerker bij timmer- en/of schilderwerk.