Algemeen

Molenstichting Lattrop-Tilligte op zoek naar nieuwe vrijwilligers en molenaars

LATTROP-TILLIGTE - De Molenstichting Lattrop-Tilligte heeft, anders dan haar naam doet vermoeden, naast de windmolens in Lattrop en Tilligte ook de twee windmolens in Denekamp in bezit. Daarnaast heeft de stichting ook de watermolen Singraven in beheer en is daarmee de grootste molenstichting in Overijssel. Een enthousiast team van molenaars, leerling-molenaars en andere vrijwilligers zorgen ervoor dat de molens in goede staat blijven en dat ze zoveel mogelijk draaien. 

Elke molen van de stichting heeft een min of meer ‘eigen’ functie. De Westerveldmolen bij Tilligte heeft met name een bezoekersfunctie. Op Oortmanmolen in Lattrop wordt nog wekelijks op ambachtelijke wijze graan gemalen. De Borgelinkmolen in Denekamp wordt vooral gebruikt voor educatieve en groepsrondleidingen. Op de Nicolaasmolen, eveneens in Denekamp, wordt wekelijks les gegeven aan leerling-molenaars van het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Op de watermolen Singraven, die in bezit is van de Edwina van Heek-stichting, wordt nog wekelijks hout gezaagd. Alle molens zijn regelmatig geopend voor het publiek.

Naast de molenaars en leerling-molenaars zijn er op diverse terreinen vrijwilligers actief. Van het beheer van de website tot het rondleiden van bezoekers en bezoekersgroepen, van het bakken van pannenkoeken tijdens open dagen tot het maken en uitvoeren van onderhouds- en verbouwplannen. Op de achtergrond probeert het bestuur de zaken zodanig te regelen dat de molens onderhouden kunnen worden en dat de vrijwilligers hun werkzaaamheden onder goede en veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

Vrijwilligerwerk bij de Molenstichting: voor elk wat wils
Omdat de Molenstichting enerzijds met een stukje vergrijzing heeft te maken en anderzijds plannen heeft haar molens nog meer onder de aandacht van bewoners en toeristen te brengen, is men permanent op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zowel naar mensen, die molenaar willen worden als naar mensen, die op andere wijze willen bijdragen aan de instandhouding van deze bijzondere stukjes cultureel erfgoed. En alle activiteiten die de Molenstichting daar omheen organiseert. Daarbij gaat het om verschillende functies: gid-sen, die na een korte opleiding, bezoekers- en schoolgroepen willen rondleiden, mensen die de promotie- en verkoopkraam van de stichting willen bemannen tijdens streekmarkten en ‘feestmarkten’ zoals de Siepelmarkt en de Kerstmarkten, mensen die tijdens open molendagen pannenkoeken willen bakken, mensen die willen helpen met het malen, mengen en verpakken van meel voor winkels en bakkers, mensen, die het onderhoud aan de mo-lens verzorgen zoals timmerwerk, schilderwerk en electra. Kortom: genoeg te doen op en rond de molens van de stichting. Zowel voor mannen als voor vrouwen. 

Open huis en informatiebijeenkomst
Omdat er op korte termijn weer nieuwe molenaarsopleidingen van start gaan organiseert de stichting de komende weken een aantal activiteiten die belangstellenden de gelegenheid bieden nader kennis te maken met de mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk bij de Molenstichting.

Zo staan op zaterdag 30 maart de molenaars klaar om belangstellenden op hun molens rond te leiden en een kijkje te geven wat er allemaal komt kijken bij het beheer, onderhoud en het draaiende houden van de verschillende molens. Bij de Westerveldmolen in Tilligte, de Oortmanmolen in Lattrop en de Borgelinkmolen en de Nicolaasmolen in Denekamp op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en op de watermolen Singraven bij Denekamp op zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur. In vervolg daarop is er op zaterdag 6 april om 10.00 uur0 op de Borgelinkmolen aan de Lattropperstraat in Denekamp een informatieve bijeenkomst voor diegenen die serieuze belangstelling hebben om molenaar en/of vrijwilliger te worden bij de Molenstichting.
Tijdens deze bijeenkomst wordt ruim aandacht besteed aan de opleiding tot gediplomeerd molenaar. De Molenstichting heeft een 2-tal molenaars in haar gelederen die tevens instructeur zijn bij het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Zij verzorgen voor het Gilde de opleiding tot gediplomeerd molenaar. Vrijwel alle molenaars bij de stichting zijn gediplomeerd en allemaal hebben ze hun opleiding via het Gilde gehad. De opleiding en het afsluitende examen, dat door de vereniging De Hollandse Molen wordt afgenomen, zijn verplicht voor molenaars die zelfstandig op een molen willen draaien. 

Start nieuwe opleiding tot gediplomeerd molenaar
Omdat op korte termijn enkele leerling-molenaars, waronder ook een vrouwelijke molenaar in opleiding, hun examen afleggen komt er in Denekamp weer ‘ruimte’ voor een nieuwe molenaarsopleiding. De planning is om eind april weer met een of twee nieuwe lesgroepjes van maximaal vier leerlingen per groepje van start te gaan. In totaal zal de opleiding al gauw zo’n 2 jaar vergen. Dit heeft onder meer te maken met het verplichte aantal ‘praktijkuren’, die een molenaar in opleiding moet maken: namelijk minimaal 180 uur, verdeeld over de verschillende jaargetijden. De (praktijk)lessen zullen eens per 2 weken plaats vinden op de zaterdagochtend, of eventueel een doordeweekse ochtend. De weken, dat er geen les is, kan de leerling meedraaien op een van de andere molens van de Molenstichting of een molen naar eigen keuze. Naast de praktijk is er ook veel aandacht voor theorie. Het gaat dan om zaken als veiligheid, het weer, de constructie van diverse molentypen en hun werktuigen, het onderhoud ervan en materialenkennis. Een groot deel van de theorie komt aan de orde tijdens de praktijklessen. Daarnaast zijn er maandelijkse ondersteunende theorielessen op de Borgelinkmolen in Denekamp. En hoewel de molenaarswereld nog steeds een beetje een mannenbolwerk is, melden zich steeds vaker vrouwelijke leerlingen voor de opleiding. Kortom: ook vrouwen zijn van harte welkom.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst 6 april.
Voor de informatieochtend over vrijwilligerswerk bij de Molenstichting in het algemeen en de opleiding tot molenaar in het bijzonder dient men zich vooraf aan te melden. Belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren aanmelden. Op zaterdag 30 maart tussen 10.00 en 12.00 uur bij een van vier windmolens van de stichting en tussen 14.00 en 16.00 uur bij watermolen Singraven. Aanmelden kan ook via de website van de molenstichting www.demolenstichting.nl of rechtstreeks bij Henri de Lat, hdelat@ziggo.nl, tel. 06-40424411. Bij hem kan men ook terecht voor specifieke vragen over de opleiding. Voor nader informatie over vrijwilligerwerk in het algemeen bij de Molenstichting kan men ook contact opnemen met de secretaris van de stichting Erik Dilling, tel. 074-2773027. Uiteraard kan men zich via hem ook aanmelden voor de informatieochtend. Na aanmeldening ontvangt iedereen een uitnoging voor de informatieochtend op 6 april.