Algemeen

Nieuwe hoofdingang en grondige herindeling parkeerplaats auto’s en fietsen bij SDC’12-sportpark

Als de gehele ‘operatie’ die sinds vorige week in gang is gezet verloopt zoals gepland zal het sportpark van SDC’12 begin komend jaar aan de Kappelhofsweg een totaal nieuwe entree, tevens  hoofdingang, hebben. Gelijktijdig wordt de daar bestaande parkeergelegenheid totaal heringericht en uitgebreid. De oude hoofdingang aan de Molendijk is reeds komen te vervallen en ‘administratief’ verplaatst naar de Kappelhofsweg 12. 

De toevoeging van het ‘huisnummer’ 12 zal bevreemden, omdat aan de betreffende weg maar één zichtbaar adres is gevestigd, namelijk dat van de voetbalvereniging SDC’12. “Dat heeft te maken met nog braakliggende kavels aan deze weg,” aldus Tom Rikhof, bestuurslid van de Stichting Promotie en Accommodatie (Stichting P & A), eigenaar/beheerder van het gehele voetbalcomplex van SDC’12. De verplaatsing naar de Kappelhofsweg zat er al lang aan te komen, want de oude hoofdingang aan de Molendijk was nauwelijks nog in gebruik. Sporters en publiek betreden het voetbalcomplex hoofdzakelijk via de ingang naast de sporthal van Dorper Esch en via de Kappelhofsweg. Bovendien is die ingang aan de Molendijk niet toegankelijk voor bijvoorbeeld een ambulance, of ander gemotoriseerd verkeer, hetgeen in het verleden leidde tot misverstanden.. Ook is de parkeergelegenheid rondom Dorper Esch vaak overvol. Dit mede, omdat die tevens fungeert als parkeerplaats voor de gebruikers van de recentelijk totaal vernieuwde en uitgebreide sportaccommodatie aan de Molendijk.

 

*Gescheiden parkeerplaatsen auto’s en fietsen

Nu dus de ingrijpende aanpassing van toegang en parkeerfaciliteiten van SDC’12 –complex aan de Kappelhofsweg. De werkzaamheden worden verricht door het aannemersbedrijf           Lansink Wegenbouw en een groep vrijwilligers van SDC’12 en genoemde Stichting P&A. Tot die vrijwilligers behoort ook Koen Rikhof. Hij is speler van een SDC’12-zaterdagteam, maar maakte ook de werktekening van de ‘operatie’.

Aan de Kappelhofsweg komt naast de parkeermogelijkheden voor auto’s nu én ook de fietsenstalling en die oude stalling op het sportcomplex komt daarmee te vervallen. Ze komt langs de nieuwe afrastering en met een eigen ingang/uitgang (zie foto). In verband daarmee is het kleine íntrapveldje opgeofferd aan deze nieuwe fietsenstalling. Zowel de parkeermogelijkheden voor de auto’s als de fietsenstalling zijn door deze ingreep tevens flink vergroot. Voor de auto’s komen er vier parkeerstroken voor in totaal zo’n 120 auto’s. De parkeerplaatsen zelf worden bestraat, de toe- en afvoerweg op de Kappelhofsweg wordt geasfalteerd. De toegang tot de Kappelhofsweg vanaf de Ootmarsumsestraat blijft voorlopig zoals die nu is, maar ze splitst zich vervolgens dan in de twee hiervoor aangehaalde gedeelten. Vanaf die parkeerplaatsen krijgen de bezoekers en sporters toegang tot het eigenlijke veldencomplex via een nieuw te realiseren ingang met een gebouw, waarin onder meer de sportattributen, waaronder de vele ballen en waterbidons worden opgeslagen. Vanaf het parkeerterrein komt er bovendien een afzonderlijke doorgang voor ambulance en leveranciers.

 

*Niet door de voetbalvereniging, maar door de Stichting

Zoals hiervoor al aangegeven wordt de gehele bouwactiviteit verricht in opdracht van de  Stichting Promotie en Accommodatie. Die kreeg daarvoor van de gemeente een bedrag van € 150.000 als tegemoetkoming in de kosten.  Wel werd als ‘tegenprestatie’ het voormalige sportcomplex op de Bögelscamp overgedragen aan de gemeente. Deze ‘thuishaven’ van het voormalige Sportclub Denekamp kwam in het bezit van genoemde Stichting na de fusie in 2012 van deze vereniging met DOS’19. De Stichting P&A bestaat al sinds 2009 en werd opgericht na de privatisering van clubgebouw en kleedkamers van het nu eveneens vroegere DOS’19. Na de fusie in 2012 werden ook de velden en gebouwen van Sportclub op de Bögelscamp opgenomen in de Stichting die los staat van de voetbalvereniging SDC’12. Gebouwen, velden en omliggende gronden op het sportpark, nu aan de Kappelhofsweg, zijn dus in bezit van de Stichting P.& A, die daarnaast o.m.de materialen ter beschikking stelt voor de voetbalvereniging. In het verleden realiseerde ze ook al een wandelpad als verbinding tussen Ootmarsumsestraat/Alexanderschool en SDC’12-complex/Dorper Esch. Hier geen verdere informatie over de Stichting, want ze tekent immers zelf voor ‘promotie’, al verbaast het dat de eigen website al enige tijd niet is bijgewerkt, zoals bijvoorbeeld t.a.v. de bestuurssamenstelling…..Geen competitievoetbal, maar veel andere activiteit op en bij het voetbalcomplex, dat uiteraard tot de afronding van de werkzaamheden niet bereikbaar is via de Kappelhofsweg…..

 

Tekst/foto’s: PBJ

 

1.      Tom Rikhof (l.) en Bennie Bulter (r.), de coördinerende vrijwilligers van de Accommodatie-commissie voor respectievelijk gebouwen en velden bekijken samen met Koen Rikhof ‘de stand van zaken’ aan de Kappelhofsweg

2.     Werknemer van Lansink bezig met aangeven van de scheidingslijn tussen autoparkeerplaatsen en fietsenstalling

3.     Aanleg toegang vanaf Kappelhofsweg naar de nieuwe fietsenstalling

4.     Hier komt de nieuwe hoofdingang met rechts een ook nog te realiseren gebouwtje