Algemeen

Nieuwe waterkrachtcentrale Landgoed Singraven in gebruik genomen

DENEKAMP - Terwijl momenteel in de media alarmerende berichten aankondigen dat de energiekosten zeer sterk zullen stijgen, kwam onlangs van het Landgoed Singraven in dat kader juist een verheugend bericht. Daar werd namelijk donderdag 30 september de nieuw gebouwde waterkrachtcentrale officieel in gebruik genomen.

In eerdere edities van de DV is aan de aanleg daarvan ruim aandacht geschonken en daarom hier die informatie niet opnieuw. Essentie van de bijeenkomst vorige week: het in werking zetten van der nieuwe waterkrachtcentrale. Dat gebeurde in aanwezigheid van vele genodigden en bewoners van het landgoed met enig officieel vertoon door gedeputeerde Thijs de Bree, voormalig bestuurslid van de Edwin van Heekstichting Henk Kienhuis en Wilfried Spekhorst, voorzitter van de Coöperatie Duurzaam Singraven. Het duurzaam en rendabel opwekken van elektriciteit uit stromend water is daarmee op het Singraven mogelijk geworden. Gerrit Tijman op Smeijers, secretaris van de Coöperatie Duurzaam Singraven: ‘Op het Landgoed Singraven wordt al eeuwenlang stromend water benut als krachtbron. De oude watermolen uit 1448 is hier een goed voorbeeld van. Met de inwerkingstelling nu in 2021 van deze nieuwe waterkrachtcentrale wordt de ‘waterkracht-traditie’ op het landgoed ook in de toekomst gewaarborgd. De vijzelturbine naast de oude stuw is zo ontworpen dat deze past bij het historisch karakter van het landgoed. De stroom wordt geleverd als duurzaam, lokaal opgewekte waterkrachtstroom aan de bewoners van het landgoed en , voor zover mogelijk, aan omwonenden.’. 

Bestuur Stichting: grootste compliment en waardering voor Coöperatie en Werkgroep Duurzaam Singraven

Voorafgaand aan de officiële ingebruikneming vond in Huize Singraven een bijeenkomst plaats  voor genodigden.  Wilfried Spekhorst, voorzitter van de Coöperatie Duurzaam Singraven opende die samenkomst met een terugblik op het verloop van het project (2018-2021). Wethouder Ben Blokhuis sprak vervolgens zijn grote waardering uit voor het unieke initiatief en de mensen daarachter. Natuurlijk, zou je kunnen zeggen, kwamen ook de  vertegenwoordigers van de bij de bouw betrokken ondernemingen met een terugblik op hun inbreng . Dat waren namens ReintInfra/Negam Herman Reinten, Hans Peeters van Spaans Babcock en Alfons Wispels van PureEnergie. Bij de turbine voerde later ook projectbegeleider Dominique Doedens namens Escozon nog het woord. Namen van bedrijven die buitenstaanders mogelijk niet veel zeggen en daar hier op in gaan zou te ver voeren. Geen vertegenwoordiger van de Stichting Edwina van Heek aan het woord? Uiteraard wel, want voor deze Stichting was het toch een fantastische dag. Een dag bovendien in het jaar dat ze haar 75 jarig bestaan viert. Een fraai jubileumgeschenk dus! Hugo Repelaer van Driel, secretaris van het Stichtingsbestuur: ‘Als Stichting zijn wij verheugd en trots dat deze vijzel nu gerealiseerd is op landgoed Singraven. Daarbij moet worden aangetekend dat de rol die de Stichting speelt bij de gerealiseerde  vijzel formeel is. De Stichting heeft de bouw van de vijzel op haar grond gefaciliteerd en de Stichting is mede-aandeelhouder in de opgerichte Coöperatie Duurzaam Singraven. De belangrijkste trekkers  van het vijzelproject zijn de Werkgroep Duurzaam Singraven en het Coöperatiebestuur Zij verdienen daarvoor het grootste compliment en de enorme waardering.’

Stuwende ‘menskracht’ Henk Kienhuis

Maar Repelaer van Driel kwam met nog en groot compliment en dan aan het adres van Henk Kienhuis die een jaar geleden als vicevoorzitter afscheid heeft genomen uit het Stichtingsbestuur, waarin hij 18 jaar zitting heeft gehad. Kienhuis heeft zich de laatste jaren erg ingezet voor het nieuwbouwproject en de energievijzel.  Hugo Repelaer van Driel:  ‘Hij heeft door visie, drive, persoonlijke contacten en velerlei advisering een doorslaggevende rol gespeeld bij de totstandkoming  van de vijzel en daarom wil ik hem een cadeau aanbieden!’ En dat bleek een zeer toepasselijk geschenk: een mini vijzel. Na het officiële gebeuren was er op het voorterras van Restaurant De Watermolen een nazit met alle aanwezigen, terwijl ’s avond het project met de leden van de Coöperatie ( via PureEnergie aangesloten op stroomnet waterkrachtcentrale) en verdere genodigden definitief werd afgesloten met een etentje.

Tekst PBJ / foto’s PBJ,DvM/ Dronefoto’s PureEnergie