Algemeen

Noord Deurningen gaat 10-jarig bestaan De Mare groots vieren

NOORD DEURNINGEN - Tien jaar worden is nog helemaal niet zo oud, maar wel een feestje waard. Dat vinden ze in Noord Deurningen ook, nu hun Multifunctionele Ruimte (MFR) De Mare haar tiende bestaansjaar bereikt heeft. En ze maken er meer dan een ‘feestje’ van en dat is in hun geval heel logisch! De Mare is het afgelopen decennium immers uitgegroeid tot het zeer gezond kloppend hart van de nijvere gemeenschap.

De ‘aanzwengelaars’ van het Mare-project Tom Tijdhof (l.)en Willy Bruns en p.r.-vrijwilliger Maureen van der Scheur

Bekijk de ‘waslijst’ aan activiteiten die in dit Kultushus georganiseerd worden en je kan niet anders dan beamen, dat het toch wel een opmerkelijke ontwikkeling is. ‘Is’, want die duurt nog altijd voort! Bovendien, de realisatie tien jaar geleden heeft zeer veel energie van de initiatienemers en vervolgens de hele gemeenschap gekost . Het multifunctionele gebouw tussen (tot dan het hart van het dorp) de Willibrordschool en de kerk, stond er niet ‘zomaar’. De aanzet was in feite het plan om een gymlokaal aan te bouwen bij de Willibrordschool. ‘Laten we er toch meteen een gemeenschapshuis van maken voor allerlei activiteiten in ons dorp’ was toen de reactie van Willy Bruns en Tom Tijdhof . Met beide heren nu ongeveer vijftien jaar later aan tafel een gesprek over de geboorte en nu de tiende verjaardag van ‘troetelkind’ De Mare.

’Een multifunctionele ruim, vindt u dat een goed idee..?’
‘Dorpsarchivaris’ Willy Bruns toont een tot in detail bijgehouden rapportage van de gang van zaken rond de realisatie van De Mare. Samen met Tom Tijdhof vormde hij in 2002 de Werkgroep MFR, waarin toen verder Rob Heidendal, Hans Hartman  en Karin Laarhuis zitting namen. Het samenstellen van die Werkgroep was een vervolg op een enquête onder ongeveer 350 gezinnen over hoe men tegen de  stand van zaken rond de leefbaarheid van het kerkdorp op dat moment aan keek. Meer dan de helft  van de bewoners (65%) reageerde. Belangrijke vraag in die enquête: Als de mogelijkheid zich voordoet om in de kern van Noord Deurningen een multifunctionele ruimte  te bouwen,  vindt u dat een goed voorstel? Uit de antwoorden blijkt dat 67% daadwerkelijk gebruik zou gaan maken van de voorzieningen die in die MFR ondergebracht zouden worden. Dat resultaat werd de gemeente voorgelegd en, aldus Willy Bruns: ‘…dat rapport werd door de gemeente niet met veel enthousiasme ontvangen’. Die opstelling ontmoedigde de Werkgroep niet en ze ging voortvarend aan de slag met het verder uitwerken van dit MFR-project. Dat resulteerde in vele contacten, vooral met het oog op de financiering. Contacten met gemeente, schoolbestuur Konot, kerkbestuur en ook mogelijk subsidieverschaffers en uiteraard mogelijke toekomstige gebruikers. 

Kostenbesparing door inbreng eigen vrijwilligers
Het weergeven van de complete rapportage voert hier te ver , maar de voortgang van het MFR-project leidde in 2006 vanuit de Dorpsraad tot de samenstelling van de Werkgroep MFR. Daarin namen zitting Gerard Krabbe, Rene Oude Oosterik, Hans Stevelink, Willy Bruns, Tom Tijdhof, Frank Oude Wesselink. Miriam Teggeler en Ellen Koopman-Brink. Door toetreding van de kinderopvang deskundigen Karin Oude Oosterik en Petra Nieuwhuis werd tevens het ‘brede scholenproject’ geboren. Het kostte veel inspanning, overredingskracht en informatieverstrekking om de financiering rond te krijgen. Subsidies werden binnengehaald van het Ministerie van Onderwijs, de Gemeente Dinkelland, Leader, provincie en er waren verschillende donaties aan dit ‘goede (gemeenschaps-) doel’. Bij de realisatie van dit uiteindelijk 1,7 miljoen kostende project moet absoluut niet worden voorbijgegaan aan de ‘kostenbesparing’ ervan door de grote inbreng van  vrijwilligers vanuit de eigen gemeenschap. Bouwheer was Van der Aa uit Tilligte, maar zo was bijvoorbeeld  de ‘eigen’ Willy Bruns de architect, de ontwerper , terwijl andere dorpsgenoten tekenden voor het bouwrijp maken van de grond (voor de ene helft eigendom van de school en voor de andere helft van de kerk) en naderhand de realisering van de speelplaats, enzovoort. Nogmaals, een verdere detaillering van de voortgang van dit project voert hier te ver. Willy Bruns heeft die in zijn rapportage voor de toekomst al vastgelegd.

Café Dierselhuis, De Ster…..De Mare
Het MFR is sinds tien jaar nu in gebruik en hoe! Wat wordt er niet allemaal in De Mare georganiseerd. Naast de diverse activiteiten die al invloed hadden op de besluitvorming zijn er in de loop van de jaren allerlei nieuwe activiteiten bij gekomen. Gevolg: de leefbaarheid van dit 1100 tellende kerkdorp straalt er vanaf . Gemakkelijk neergetikt, maar dat heeft alleen maar kunnen gebeuren dankzij hulp van ruim 140 (!) vrijwilligers in en rond De Mare! Vrijwilligers, jong en oud, want zo zit bij het gesprek met Willy Bruns en Tom Tijdhof  bijvoorbeeld de jonge Maureen van der Scheur als p.r.- dame. En dan te bedenken dat het ‘leven’ van Noord Deurningen zich, naast de school en de kerk, ooit afspeelde in eerst Café Dierselhuis en later De Ster, de oude kleuterschool. Zeer beperkte mogelijkheden toen. En dan nu, anno 2019. Een greep uit het programma voor de komende maanden, naast de andere die georganiseerd door het Volt(Volwassenen Team): Stamppotbuffet 19/9), Feestavond, Sportfeelings, Circus Workshop, 50+ middag en volleybaltoernooi. En dan zijn er natuurlijk alle vaste ‘gebruikersmomenten’, zoals door de school voor haar gymlessen en sportactiviteiten, door de kerk bij omvangrijk Avondwake-bezoek, door het Kindercentrum, de gymvereniging DOS’19, De Mare Volleybal en sinds de laatste jaren behoren zelfs spraakmakende activiteiten als het Zoeke-carnaval en de ASVD tot gebruikers van de Mare-ruimten.

De Mare: na tien bloeiende jaren op 28 september a.s. feest!
Zaterdag 28 september a.s. wordt de 10e verjaardag van dit ‘kloppend hart’ van de gemeenschap gevierd. Vanaf ‘s middag 12 uur ‘geht’s los’ met een doorlopende film over 10 Jaar De Mare. Voorts:

12.00 uur: Dorpslunch;  13.00 uur: Rommelmarkt voor Kinderen; 14.00 uur: Lokale ondernemers met een markt van hun producten, goochelaar Jeffrey Wijkhuisen, Bumperbal; 15.00 uur: Blokkie games; 20.00 uur Feestavond met medewerking van DJ Ivar en de Partyband Heer & Meester. N.B.  Door de veelheid aan verstrekte informatie bestaat de kans dat hier en daar namen van personen zijn vergeten te vermelden.

Tekst/foto: PBJ