Algemeen

‘Oliebollenbakkers’ maakten uitstapje naar Avonturenpark Hellendoorn voor 30 kinderen mogelijk

Vorige week donderdag reisden 30 kinderen met een speciale touringcar vanuit Denekamp naar het Avonturenpark in Hellendoorn. Het was voor hen een prachtig dagje uit met ‘alles er op en eraan’. Dit uitstapje werd georganiseerd door de inmiddels bekende vrijwilligersorganisatie De Verjaardagsbox en de deelnemers waren kinderen die momenteel in aanmerking komen voor het ontvangen van zo’n Verjaardagsbox, inmiddels een algemeen bekend initiatief van een groep vrijwilligers onder leiding van Annette Zwiep.

Namens de vrijwilligers van de Verjaardagsbox neemt Annette Zwiep symbolisch de gift van de ‘Oliebollenbakkers’ uit handen van de jongste ‘bakker’ Maarten Kienhuis.

Uiteraard het belangrijkst bij het organiseren van zo’n reisje is de bekostiging daarvan en daar tekende dit jaar de vriendenclub voor die we hier maar ‘De Oliebollenbakkers’ zullen noemen. Wie kent ze niet?  Ze zijn al sinds de lagere schooltijd vrienden van elkaar en komen dan ook wekelijks nog bij een in hun speciale ‘vriendenhonk’. Al decennialang bakken ze op Oudejaarsdag oliebollen en appelflappen in de tent voor Bakkerij Kienhuis. De laatste in de persoon van Henk Kienhuis is de ‘grondlegger’ van deze club die de ‘baksels’ vanuit hun tent ook verkoopt. Dat zorgt iedere oudejaarsdag weer voor een lange rij voor de bekende bakkerij aan de Brandlichterweg. De opbrengst is niet voor Kienhuis, maar gaat altijd al naar een ‘goed doel’. Naast Henk Kienhuis zelf zitten bij de uit tien vrienden bestaande club nog een aantal andere ondernemers, zoals de ‘bazen’ van Decona, Wekking Vishandel (b.v. bakovens), Kleine Staarman en De Rijk. Daar waar nodig springen die bij in de  organisatie van hun jaarlijkse oliebollenactie. Alleen de kosten voor de ingrediënten worden van de opbrengst afgetrokken, de rest van de daarvan gaat elk jaar naar een ‘goed doel’.  Dat moet dan wel een ‘afgerond’ doel zijn, dus het is niet de storting van een bedrag in de kas van zo’n ‘goededoel’-instelling. In de afgelopen jaren werden in dat verband bijzondere schenkingen door de vrienden gedaan, o.m. aan de Twentse Wensambulance, Stichting Winnend Paard en De Lange Braak. 

Weer prachtig gebaar door ‘vrienden van de oliebol en appelflap’….
En dit jaar zijn de kinderen van de Verjaardagsbox de doelgroep. Vorig jaar organiseerde Het Rode Kruis nog hun vakantie-uitje, maar die organisatie kan dat beleidsmatig niet meer doen. Via een contact van Annette Zwiep met Henk Kienhuis werd de vriendenclub van hem bereid gevonden een reisje naar Hellendoorn te bekostigen. In het kader van de Wet op de Privacy worden de adressen voor het aanbieden van de Verjaardagsboxen  en de uitnodigingen voor deelname aan het reisje aangedragen  via het Coördinatiepunt Armoedepreventie van de Stichting Welzijn Tubbergen Denekamp (SWTD) en in dat kader was ook Astrid Wessling betrokken bij dit uitstapje naar Hellendoorn. Samen met de vrijwilligers van de Verjaardagsbox behoorde zij tot de reisleiding vorige week donderdag. Na afloop even samen op de foto, de vrijwilligers van de Verjaardagsbox en de vrijwillige ‘Oliebollenbakkers’. Voor de dertig kinderen een prachtige afsluiting van de zomervakantie, voor een aantal daarvan waarschijnlijk het enige uitje in de afgelopen zes weken!

Tekst/foto: PBJ