Algemeen

Onthulling informatiebord bij oorlogsbunker in Saasveld

SAASVELD - In samenwerking met de monumentenraad Dinkelland en de Heemkundegroep Hertme is het, op initiatief van de Heemkunde Weerselo, gelukt een informatiebord gerealiseerd te krijgen bij de oorlogsbunker aan de Zandbongenweg tussen Saasveld en Hertme. De tekst op het bord wordt in drie talen weergegeven.

Na jaren van voorbereiding zijn op voorstel van de Monumentenraad acht nieuwe kleine monumenten door het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland aangewezen als gemeentelijk monument. Een van deze kleine monumenten is de bunker aan de Zandbongenweg in Saasveld. De bunker werd voornamelijk geselecteerd omdat de historie van het gebouw uniek is. De Monumentenraad adviseerde bij de redengevende beschrijving, dat het aardig zou zijn om aan de Zandbongenweg een bord te plaatsen met de geschiedenis van de bunker en de naaste omgeving. Ook bij de Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel en de Heemkundegroep Hertme was er tegelijkertijd aandacht voor deze bunker en de geschiedenis daarvan. In samenwerking met deze heemkundegroepen is er een verklarend bord ontwikkeld. Dit bord werd op zondagmorgen 5 mei aan de Zandbongenweg geplaatst. Deze bunker werd jarenlang gebruikt door de NAM voor opslag van explosieven die werden gebruikt voor seismologisch onderzoek. 
 
Zondagmorgen 5 mei was in het bijzijn van de eigenaar van de bunker, de heer Withag, genodigden en belangstellenden de onthulling van het bord. Maar tot ieders verrassing was het doek waarmee het bord was afgedekt al verdwenen. Van een echte onthulling kon geen sprake meer zijn. Mevrouw Annie Masselink van de monumentenraad: “Deze bunker is heel erg uniek, ook met het verhaal wat er achter zit. De cultuurhistorische waarde schoorde heel hoog.” Wethouder Ilse Duursma was aanwezig namens de gemeente Dinkelland: “5 mei, een heel bijzonder moment, de bevrijding. De mensen mogen weer in vrijheid leven. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Herdenk wat er in al die jaren is gebeurd.” Bert Wolbert, voorzitter van de Heemkunde Oalde Gemeente Weersel: “Ruim twee jaar geleden vertelde Gerrit Welberg tijdens de bijeenkomst bij de Vereniging Heemkunde Weerselo dat hij tijdens een fietstocht deze bunker passeerde en zich afvroeg wat hier was gebeurd, of een info-bord niet op zijn plaats was. De Heemkunde ondersteunde zijn idee en vroeg aan Gerrit op pad te gaan, uit te zoeken wie de eigenaar was en hoe we een informatiebord konden realiseren. Gerrit legde contact met de eigenaar Peter Withag en Jan Kolner van de Heemkundegroep Hertme. Er werd een concept tekst gemaakt en er werd gekeken naar foto’s en de vorm van het bord. Gekozen is voor teksten in het Nederlands, Engels en Duits. Als eye-catcher is in het Twents het woord ‘Gek-anstekkeriej’ toegevoegd. Dit om aan te geven dat het om een nepvliegveld ging. Ook werd gesproken over financiering. Uiteindelijk trok de gemeente het hele project naar zich toe. Zij hebben het bord gemaakt en hebben de financiering geregeld.” Het officiële bordje ‘Gemeentelijk Monument’ werd zondagmorgen aan de bunker gemaakt. Als afsluiting werd het Wilhelmus gezongen door de heer Withag, de heer Blenke, de heer Weiden en de heer Weersink. Hierna konden alle aanwezigen een kijkje nemen in de bunker. 
 
De Heemkunde Weerselo is erg blij dat deze bunker de status van ‘Gemeentelijk Monument’ heeft gekregen. Dit wordt beschouwd als afronding van het project kleine monumenten.
 
Dit monument wordt opgenomen in de fietsroute langs kleine monumenten. Dit is in het Open Monumentenweekend van 13 tot 15 september.
 
Ine Flinkers