Algemeen

Realisatie van kunstwerk op rotonde nabij Partycentrum Ensink is begonnen

WEERSELO - Voor een prominente plek midden op een rotonde net buiten Weerselo is een landschappelijk kunstwerk ontworpen. Het kunstzinnige landschap bestaat uit diverse geschakelde palen die samen de contouren van Weerselo vormen. De palen variëren in hoogte, kleur en materiaalgebruik. Hierdoor ontstaat een speels en abstract landschap. Afgelopen zaterdagmorgen is gestart met de graafwerkzaamheden voor het kunstwerk voor de rotonde bij Partycentrum Ensink. 

Vanuit de toegangswegen komen er uit het landschap een aantal kenmerkende silhouetten te voorschijn. Deze silhouetten hebben betrekking op de thematiek van het dorp Weerselo. Zo zijn er onder andere een springpaard en knollen vanuit bepaalde posities zichtbaar. Doordat de silhouetten uit verschillende palen bestaan, zijn ze niet volledig zichtbaar. Dit zorgt voor een mate van transparantie, wat de veiligheid waarborgt. Tevens wordt hiermee het abstractieniveau van het kunstwerk benadrukt. Hierdoor blijft het beeld vanuit elk punt interessant. 
 
De afbeeldingen die te zien zullen zijn: een piano vanwege de muzikale kwaliteiten in Weerselo; de knollentrekker, de bijnaam voor de Weerseloërs; de springruiter, een verwijzing naar de bekende ruiters; een man op een tractor, die verwijst naar de agrarische bedrijvigheid in Weerselo; de gevels van het (voormalige)gemeentehuis, de Stiftskerk en de H. Remigiuskerk, drie markante gebouwen die ook op de voorkant van het Beukske staan.
 
Kortom, vijf afbeeldingen die in de vorm van palen met verschillende hoogtes en kleurstelling alleen op één plek op de rotonde of aanrijroute dat beeld geeft, men zal er oog voor moeten hebben. Wanneer je vanuit Weerselo komt ziet men de drie markante gevels. 
 
Het heeft erg veel tijd gekost om met de provincie tot een overeenstemming te komen. Verder moest het ontwerp ook passen binnen de door de gemeente hiervoor beschikbaar gestelde gelden. Jeroen Beeloo en Bram Janssen hebben de door de dorpsraad uitgeschreven ontwerpwedstrijd met ruime ondersteuning van de Weerseloërs gewonnen. Zij zijn zelf nog steeds nauw betrokken bij de uitvoering en waren zaterdag het grootste deel van de dag bezig met het uitzetten van wat waar precies moet komen. De leden van de Dorpsraad Weerselo hebben het uitgraven van de cunetten geregeld met behulp van een ingehuurde kraan, het storten en aftrillen van gebroken puin. Hierop komt een betonfundering en daarop worden over enkele weken vervolgens de betreffende palen van het kunstwerk gemonteerd. 
Het begin is er en nu maar afwachten hoe mooi het gaat worden. 
 
Ine Flinkers