Algemeen

Saasveld kiest voor verandering

SAASVELD - Een bijzonder grote opkomst, vorige week woensdagavond bij Bruins. Daar presenteerde ‘Soasel op volle kracht’ haar ideeën met betrekking tot een leefbaar Saasveld in 2030 en daarna. Hoe ervoor te zorgen dat er voor Saasveld zoveel mogelijk functies op gebied van sport, zorg, cultuur, welzijn, gezondheid en onderwijs behouden blijven? De werkgroep wilde bij de inwoners van Saasveld peilen of ze op de goede weg zit.

Wat heeft deze avond opgeleverd? “Het allerbelangrijkst is dat Saasveld heeft laat zien dat ze vinden dat er wat moet gebeuren voor een toekomst-proof dorp”, aldus Hanneke Nijland, stuurgroeplid.
 
‘Soasel op volle kracht’ (waar inmiddels zo’n 70 vrijwilligers uit Saasveld bij betrokken zijn) ontwikkelde een drietal scenario’s vanuit drie uitgangspunten. “Als werkgroep zijn wij neutraal”, benadrukt voorzitter Eeke Olijve. “We volgen de wens van de inwoners van Saasveld. Verder willen we niemand in het vaarwater zitten, maar zoeken we juist de samenwerking tussen alle partijen. En als het gaat om de financiën, dan is de exploitatie van het geheel één van de belangrijkste thema’s.” 
 
“Mooi om te zien hoe betrokken iedereen is”, vindt Olijve. “We kregen goede, doordachte opmerkingen vanuit de zaal en dat is ook nodig. We doen het immers met elkaar. Op basis daarvan hebben we ter plekke de scenario’s nog verder aan kunnen scherpen.” 
 
Drie scenario’s
• Scenario 1 is het meest eenvoudig. Alles blijft zoals het is en eventueel kan er gekeken worden naar een gezamenlijke organisatiestructuur voor verschillende verenigingen en organisaties. 
• In scenario 2 blijven schoolgebouw en kulturhus met hun huidige functies - onderwijs en kinderopvang - behouden en worden sport, cultuur, zorg en welzijn en eventuele andere functies in de kerkgebouwen en in een nieuwe multifunctionele accommodatie gecentreerd. Die is het best op zijn plek bij het huidige voetbalgebouw. 
• In scenario 3 worden ook onderwijs en kinderopvang toegevoegd aan die multifunctionele accommodatie en krijgen het schoolgebouw en het kulturhus een nieuwe, passende bestemming. 
 
Alle aanwezigen werden uitgenodigd hun mening te geven. Eén ding werd al snel duidelijk: Saasveld kiest voor verandering. Het tweede scenario bleek het meest populair, maar het derde scenario kwam daar niet ver achteraan. “Aanleiding om beide verder te onderzoeken”, geeft Soasel op volle kracht aan. Olijve: “Voor de zomer komen we terug met een investerings- en exploitatieoverzicht, die de haalbaarheid van de plannen duidelijk moet maken.”
 
Saasveld gaat duidelijk voor een bundeling van functies. De stuurgroep heeft met deze tussentijdse peiling heldere signalen gekregen in welke richting nu verder moet worden gewerkt.
Ine Flinkers