Algemeen

Steun voor zieke collega
‘Machinefabriek Westerhof ‘stapt en trapt ALS de wereld uit’ door deel te nemen aan ‘Tour du ALS’

Het sloeg bij hen in als een bom toen de medewerkers van Machinefabriek Westerhof van hun collega Bennie  Wassink te horen kregen dat bij hem de ziekte ALS is geconstateerd. Een zeer ernstige aandoening, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Bennie  zit nu op het oog nog fit  achter zijn bureau in het kantoor van de Machinefabriek, maar een heel zware toekomst wacht hem en daarmee ook zijn jonge gezin. Hijzelf is niet bij de pakken neer gaan zitten na die trieste diagnose en hij is met zijn gezin, echtgenote en twee dochters, meteen allerlei acties op touw gaan zetten om zo geld in te zamelen in de strijd tegen deze nare ziekte. De collega’s hebben daar zo’n bewondering voor, dat ze besloten hebben hem daarbij te gaan steunen. Ze gaan dat doen door deel te nemen aan de 9e editie van de nationale jaarlijkse ‘ Tour du ALS’ en dan onder de eigen slogan (afgeleid van de nationale slogan ‘Samen trappen wij ALS de wereld uit‘), namelijk:  

‘Machinefabriek Westerhof stapt en trapt ALS de wereld uit!

Een  ‘petit comité’, bestaande uit de  Bram Bonnes, Thijs Leferink, Erik Johannink, Ronald Bosch en Diane Hampsink heeft de organisatie van deze actie op zich genomen. Die omvat op donderdag 11 juni 2020 de deelname van 22 medewerkers van de bekende Machinefabriek met het opvallende ‘sociale gezicht’ aan de  ‘Tour du ALS’. Dat betekent dan wandelend, hardlopend of fietsend de beklimming van de Mont Ventoux, de beruchte etappeberg van de Tour de France.  Een beklimming ‘stappend en trappend’ met uiteraard als grote doelstelling geld inzamelen voor de strijd tegen ALS. Van elke deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 1500,- en daarvoor laat men zich dan, zoals gebruikelijk bij gelijksoortige acties, sponseren door familie, kennissen, vrienden, bedrijven, enzovoort. Een bekend fenomeen. Dat inlegbedrag is gebaseerd op het feit dat ons land gemiddeld zo’n 1500 ALS-patiënten telt. Voor het team van Machinefabriek Westerhof is het totaal bijeen te brengen bedrag dan, afgerond,  € 35000,-.  Dat bedrag wordt vervolgens aan de Stichting ALS Nederland overgedragen die het dan weer in z’n geheel beschikbaar stelt voor het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en daardoor hopelijk de medicijn tegen deze ziekte. Op dit moment zijn die geneesmiddelen er niet, al is er dankzij dat onderzoek zo nu en dan al een kleine doorbraak!

ALS: ernstige spierziekte

‘ALS’ is dus een ernstige spierziekte, waarvan de naam voluit Amytrofische Lateral Sclerose luidt. Het is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. Bij deze ziekte is er iets mis met de zenuwbanen die de verbinding vormen tussen hersenen en spieren. Ze is progressief van aard en dat betekent dat iemand, bij wie deze ziekte geconstateerd is, steeds verder in zijn/haar functioneren achteruit gaat. Door verzwakking van de spieren worden eenvoudige handelingen steeds moeilijker. De verschijnselen nemen in de loop van de tijd in ernst toe. De ALS-patiënt wordt keer op keer geconfronteerd met een voortschrijdende beperking van bewegingen en wordt daardoor steeds afhankelijker van anderen en hulpmiddelen.

Op 11 juni  a.s. met 22 ‘metalen’ sporters de Ventoux op: steun ze…..!

De 22 medewerkers van Machinefabriek Westerhof berieden zich natuurlijk voor op die zware lichamelijk klus, want dat betekent de stappende en trappende beklimming van de Mont Ventoux. De ‘metalen’ sporters van Westerhof vertrekken een dag van te voren per touringcar samen naar Malauce aan de voet van de Mont Ventoux, waar overnacht wordt en ze keren de dag na de beklimming weer terug naar Denekamp. Ze zijn al geruime tijd bezig met het werven van sponsoren. Wie niet benaderd wordt, maar toch wil helpen sponseren die kan dat doen via website www.tourduals.nl . In een latere DV-editie ongetwijfeld meer over deze prachtige actie van de Westerhof-collega’s van Bennie Wassink.

 

Foto:

Het team van Machinefabriek Westerhof, de collega’s van Bennie Wassink,  dat deelneemt aan de ‘Tour du ALS’(foto Judith Wassink)

 

Tekst: PBJ