Algemeen

Stichting Duurzaam Weerselo actief aan de slag

WEERSELO - Woensdag 16 oktober om 19.30 uur is er informatiebijeenkomst over vloerisolatie in het Trefpunt in Weerselo. Nadat vorig jaar vanuit de Dorpsraad Weerselo al is ingezet op verduurzaming, is van daaruit een werkgroep gevormd. Deze werkgroep is ondertussen omgezet in een stichting. Op donderdag 22 augustus hebben Harry Oude Rengerink (penningmeester), Jeroen Hulsink (secretaris) en Nick Nieuwe Weme (voorzitter) de akte ondertekend voor de oprichting van de Stichting Duurzaam Weerselo. De overige bestuursleden van de stichting zijn: Benny Scholte Lubberink, Johan Oonk en Tonny Baalhuis. Doelstelling van de stichting is om voor inwoners van het dorp Weerselo initiatieven op te starten om het dorp te verduurzamen.

Vanuit de stichting zijn al verschillende plannen bedacht, en de eerste acties zijn ingezet om woningen en bedrijven in Weerselo geleidelijk te verduurzamen. Dat gebeurt enerzijds door extra te isoleren (te denken valt aan vloerisolatie, extra energiebesparend glas en spouwisolatie en dakisolatie). Want: alle energie die men bespaart door extra te isoleren is de eerste milieuwinst. 
 
Anderzijds kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld zonne-energie door aanschaf van zonnepanelen. Er lopen op dit moment al een drietal projecten naast elkaar.
 
Vloerisolatie
Eén daarvan is de gezamenlijke inkoop van vloerisolatie. Niet alles aan isoleren kan tegelijk worden opgepakt. En wat de stichting wil oppakken wil ze grondig en gedegen doen. Uit een gehouden enquête kwam extra vloerisolatie als meest genoemde wens uit de bus. Vanuit de eerder gehouden bijeenkomsten en ook door mond-tot-mondreclame hebben een negental bewoners richting de werkgroep/stichting Duurzaam Weerselo aangegeven nadrukkelijk belangstelling te hebben/mee te willen doen in een project om de eigen woning van extra vloerisolatie te voorzien. Bijna al de betreffende woningen hebben al wel een bepaalde vorm van isolatie. Echter de isolatie van vloeren in woningen in de jaren tachtig of daarvoor is niet te vergelijken met de isolatiewaardes van de nu nieuw te bouwen woningen. Er blijken goede mogelijkheden te bestaan om de isolatiewaardes in bestaande woningen te verdubbelen of te verdrievoudigen. Vooral waar gewerkt wordt met vloerverwarming kan die extra isolatie een heel positief effect hebben op het energieverbruik. Maar ook zonder vloerverwarming levert extra isolatie verbetering van het wooncomfort op. Er is bij een aantal gekwalificeerde bedrijven een projectofferte gevraagd voor de eerste negen woningen. Hierop hebben een viertal bedrijven een serieuze en scherpe prijs neergelegd. Deze wijkt duidelijk in gunstige zin af van een individuele prijsopgaaf. De offertes verschillen in aanpak en uitvoering van de isolatie. Alles afwegende is gekozen voor de aanpak en scherpe prijs van Tonzon uit Enschede.
 
Presentatie
Op 16 oktober om 19.30 uur geeft Tonzon op uitnodiging van de stichting een presentatie in het Trefpunt voor de nu bekende geïnteresseerde bewoners. Maar ook andere belangstellenden worden hierbij uitgenodigd. Met de leverancier is afgesproken dat ook nieuwe aanmeldingen nog mee kunnen doen onder deze projectofferte van Tonzon. Er wordt uitleg gegeven over het product en de organisatie van Tonzon en over de individuele aanpak per woning. Het systeem ‘Tonzon’ is gebaseerd op een combinatie van een vloeistofdichte folie op de bodem van de kruipruimte en isolatiefolie dat in de kruipruimte onder de vloer wordt gehangen. Kortom, een droge ruimte die extra geïsoleerd wordt. Na de presentatie krijgen de belangstellenden de kans om zich, via de stichting op te geven voor dit project en zodoende dus te profiteren van het gezamenlijke inkoopvoordeel. 
De bewoners die in een eerder stadium hebben aangegeven belangstelling te hebben voor dit project zijn reeds persoonlijk hierover benaderd. Belangstellenden die zich niet gemeld hebben, mogen vrijblijvend naar deze avond komen. 
 
Extra subsidie (SEEH):
Het is met de komst van de subsidiemogelijkheid voor huiseigenaren (SEEH) sinds begin september van dit jaar extra interessant geworden om aan dit vloerisolatieproject mee te doen. In combinatie met een tweede vorm van isolatie (bijvoorbeeld HR++-glas of extra dakisolatie) kan een eigenaar in aanmerking komen voor die subsidie. De isolatiemaatregelen moeten voor eind volgend jaar gerealiseerd zijn, waarna de aanvraag kan worden ingediend. De Stichting Duurzaam Weerselo wil proberen vóór die tijd nog met een gezamenlijke inkoop te komen voor een tweede isolatiemogelijkheid (wellicht glas?). De gezamenlijke inkoop betekent dat eenieder wel zelf het contract sluit met een leverancier, maar wel onder de voordelen van gezamenlijkheid. De subsidie wordt verstrekt per vierkante meter, los van de kosten van de leverancier. Kortom de SEEH-subsidie is hierin heel interessant. 
 
Zonnepanelen
Parallel naast de isolatie wordt ook gewerkt aan een project tot gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor huiseigenaren. Uiteraard weer met een afweging op basis van gekwalificeerde producten en leveringsvoorwaarden zal door de stichting binnen afzienbare tijd ook hierover extra informatie worden verstrekt.
 
Postcoderoos-project
Het derde onderdeel waar de stichting momenteel mee bezig is, betreft het postcoderoosproject. Voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op eigen dak te leggen zijn wij bezig met het opzetten van een postcoderoos-project. Dit houdt in dat een (meestal groot) dak elders, maar binnen een bepaalde postcode, wordt gehuurd. Belangstellende kunnen zich vervolgens inkopen in dit project en zodoende toch de voordelen van zonnepanelen krijgen. Het opzetten van zo’n project is complexer, vandaar dat de stichting Duurzaam Weerselo ervoor heeft gekozen om hiermee samen te werken met Beuningen, onder ‘Greuner Coöperatie’. Twee leden van de Stichting Duurzaam Weerselo zijn toegetreden tot dat van Greuner. De eerste daken worden door Greuner binnenkort met zonnepanelen bedekt. Als het eerste project daar is afgerond, zal ook voor Weerseloërs de mogelijkheid komen zich aan te melden voor een tweede project. 
 
Kortom, de Stichting Duurzaam Weerselo is op heel actieve wijze bezig om in het dorp Weerselo te komen tot verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen.
Ine Flinkers