Algemeen

Veertig jaar Pastoor Bolscherstraat

BEUNINGEN - Reden voor een feestje op zaterdag 10 september op het plein van de Pastoor Bolscherstraat te Beuningen. Het feest is in een grote tent met de huidige bewoners, hun kinderen en kleinkinderen. In 1982 werd het tweede deel van de Pastoor Bolscherstraat opgeleverd. Opgeleverd is eigenlijk niet het goede woord. De tien woningen werden allemaal door de toekomstige bewoners zelf gebouwd. Een periode van lange werkdagen. Eerst bij de baas aan het werk en vervolgens ’s avonds en in de weekenden aan de slag met het eigen huis.

In het voorjaar van 1982 kwamen de eerste woningen gereed en werd het nog veel drukker. Het was toen nog gebruikelijk om voordat je ging samenwonen te  trouwen. Dus als nieuwe buurt tien bruiloften in enkele maanden tijd. Maar ook elke keer groen halen, boog opzetten, roosjes maken en boog afbreken. Grolsch heeft het er goed mee gehad.

Een half jaar later zat vrijwel iedereen werkloos thuis. De crisis van de tachtiger jaren sloeg genadeloos toe en dat bij een hoge inflatie en rentepercentages van 12 procent voor de hypotheek. Gelukkig duurde die periode niet lang en al vrij snel werd de Pastoor Bolscherstraat de hofleverancier van de Mariaschool.

Inmiddels zijn alle kinderen de deur uit. Het is jammer dat er voor hen vrijwel geen mogelijkheden waren om in Beuningen te blijven wonen door het ontbreken van bouwgrond. De gemeente Losser was voor Beuningen, in tegenstelling tot voor de andere Losserse kernen, niet bereid  om grond aan te kopen voor woningbouw. De kinderen zijn noodgedwongen vrijwel allemaal vertrokken naar de omliggende plaatsen. 

Inmiddels is de Pastoor Bolscherstraat ongemerkt een knarrenhof geworden. Alle bewoners zijn de zestig ruim gepasseerd. De bezoekjes van de kleinkinderen en de oppas er op maakt de straat echter weer levendig.

Heel bijzonder is dat acht van de tien woningen nog steeds door de oorspronkelijke bouwers worden bewoond. Dat betekent ook dat er op deze dag acht veertigjarige huwelijken samen zijn gevierd. De bewoners van de andere twee woningen wonen er inmiddels ook al meer dan twintig jaar. Het is er dan ook prettig wonen.