Algemeen

Verbouwing CoCeR in Rossum officieel van start

ROSSUM - Het officiële startsein voor de verbouwing van het kulturhus Rabo de CoCeR in Rossum werd woensdagmiddag 16 september jl. gegeven. Het Kulturhus wordt toekomstbestendig gemaakt door verscheidene aanpassingen aan de locatie. De aanpassingen worden gedaan om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in Rossum hoog te houden. Het project wordt daarom ook gedragen door de Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe.

Het officiële startsein werd gegeven door gedeputeerde van de provincie Overijssel Roy de Witte en wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland, samen met een vrijwilliger van de CoCeR, Jan Heerink.

 

Aantrekkelijke ontmoetingsruimte

“De huidige ontmoetingsruimte wordt uitgebreid en opnieuw ingericht. Deze is dan geschikt als vergaderlocatie of daghorecavoorziening met lunchgelegenheid. Om aan de voorwaarden voor een lunchgelegenheid te kunnen voldoen wordt ook de keuken aangepast. Dat we dit kunnen aanbieden is hartstikke leuk voor fietsers, wandelaars en uiteraard voor de inwoners van Rossum. Het Kulturhus staat immers op knooppunten van fiets- en wandelroutes”, vertelt Jan Nijland, voorzitter van het Kulturhus enthousiast. “Ook komt er aan de voorzijde van het gebouw een terras, daarmee vooruitlopend op de toekomstige herinrichting van het aanliggende dorpsplein. Verder worden ruimtes op de begane grond geschikt gemaakt voor huisvesting van Fysiotherapie de Essen. We hebben ook kritisch gekeken naar de toegankelijkheid van het gebouw en hoe we alles zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Er komt bijvoorbeeld een lift naar de bovenverdieping en automatische deuren in het hele gebouw. Met zonnepanelen op het dak, een keuken die is afgesloten van aardgas en ledverlichting in het gebouw proberen we ook qua duurzaamheid ons steentje bij te dragen.”

 

Meebouwen aan sociale samenleving

“Het zijn flinke verbouwingen aan de locatie en zonder de financiële bijdragen van verscheidene partijen was dit voor het kulturhus niet te realiseren. De gemeente Dinkelland start een pilot met de sociale hypotheek waarbij aflossing geschiedt in natura: initiatieven in het dorp die de leefbaarheid en de zelfredzaamheid ten goede komen. De provincie Overijssel stimuleert de gebiedsontwikkeling in Noordoost-Twente en kent een gelijknamige regeling die ook op dit project van toepassing is. Verder dragen ook het Coöperatiefonds van Rabobank Twente Oost, het Oranje Fonds en het VSBfonds, stichting DOEN en het Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma van de NAM bij aan het kulturhus.” Voorzitter Jan Nijland nodigde alle genodigden uit om mee te gaan naar buiten voor de onthulling van het bord. Dit werd gedaan door wethouder Ilse Duursma, gedeputeerde Roy de Witte, Jan Nijland, voorzitter van de CoCer en vrijwilliger Jan Heerink. Na deze officiële gebeurtenis kreeg voorzitter Jan Nijland namens het Rabo Coöperatiefonds uit handen van directievoorzitter Richard de Way een prachtige cheque ter waarde van twintigduizend euro aangeboden. Wethouder Ilse Duursma: “We zijn vandaag met een kleine groep. Dit benadrukt alleen maar meer hoe belangrijk een dorpshuis is. Zes kerken in de gemeente Tubbergen gaan sluiten, dus het sociale contact wordt minder en daarom is dit zo belangrijk. De verbouwing van de CoCeR wordt medegefinancierd dankzij een sociale hypotheek van de gemeente Dinkelland. De gemeente heeft er een fors bedrag ingestoken en in ruil daarvoor moeten er in de CoCeR activiteiten ontwikkeld worden die ten goede komen aan de bewoners en het dorp. Er zijn afspraken gemaakt met het bestuur van de CoCer hierover. In ruil voor deze sociale hypotheek verwacht de gemeente dat er zoveel mogelijk sociale activiteiten ontwikkeld worden. Hiervoor verplicht de CoCeR zich voor de komende vijf jaar om dergelijke activiteiten te ontwikkelen. Deze pilot wordt met grote belangstelling gevolgd door andere instanties in de gemeente. Eerst willen we zien of dit lukt.

Mocht dit een succes worden dan kunnen andere partijen, als het maar bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp, hier ook gebruik van maken. Wij gaan voor de ontmoeting.” Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Vanwege corona merk je dat veel activiteiten niet doorgaan. Hierdoor is het sociale contact minder en daarom is het zo belangrijk dat er een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat er cursussen gehouden kunnen worden en dat verenigingen hier weer naar toe kunnen komen. Ik ben blij met deze ontwikkelingen van het kulturhus en wens het bestuur van De CoCeR en de inwoners van Rossum heel veel succes en plezier met dit fantastische resultaat.” “Zonder al deze bijdragen was deze verbouwing voor ons niet mogelijk. Wij als gemeenschap Rossum nemen deze woorden en bijdragen dankbaar in ontvangst”, licht Jan Nijland toe. “We zijn erg blij dat we dit zo hebben kunnen regelen.”

Het hele plan ‘Mijn Kulturhus 3.0’ is in het voorjaar van 2021 afgerond. De verbouwing van de fysiotherapie is op 1 december al gereed zodat de praktijk op 1 januari geopend kan worden”, aldus Jan. Na afloop was er voor belangstellenden een rondleiding door het gebouw.

 

Ine Flinkers