Algemeen

Vijzelturbine Singraven geplaatst; tweede ‘visvriendelijke’ waterkrachtcentrale van ons land

DENEKAMP - Toen woensdagmorgen de oplegger met de vijzelturbine voor de nieuwe waterkrachtcentrale op Landgoed Singraven arriveerde kwam mogelijk bij enkele daarbij genodigde aanwezigen de vraag naar boven: hoe krijgt die chauffeur dit gevaarte met die enorme turbine over de twee smalle bruggen?

Na het vakkundige manoeuvreerwerk van de chauffeur lukte dat echter zonder problemen, waarna de plaatsing van de waterkrachtvijzel vrij snel een feit was, mede dankzij het vele voorbereidende werk. Eenmaal geplaatst in de naast de oude stuw gerealiseerde ‘bak’ viel het op dat die turbine daar in eens veel kleiner leek dan op de oplegger (vergelijk op bijgeplaatste foto’s). ‘Met de plaatsing van de vijzelturbine is de in gebruikneming van deze mini-waterkrachtcentrale weer een flinke stap dichterbij gekomen’, aldus Gerrit Tijman op Smeijers, secretaris van de Coöperatie Duurzaam Singraven U.A. In voorgaande edities van de DV is reeds ruim aandacht besteed aan de doelstelling van deze Coöperatie: elektriciteit leveren door middel van water van de Dinkel. De waterkracht die overigens via de beroemde watermolen van het Singraven al eeuwen wordt benut voor het zagen van hout en het malen van graan.

Gerrit Tijman: ‘Het zal naar verwachting nog ongeveer twee maanden duren, voordat de turbine op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten en stroom zal opwekken voor de circa tachtig huishoudens op het landgoed, allemaal leden van de daartoe opgerichte Coöperatie Duurzaam Singraven.’
*Zuurstofrijkwater via vijzel
‘Deze waterkrachtcentrale is de tweede visvriendelijke van Nederland die behalve duurzaam opgewekte elektrische stroom ook bijdraagt aan de visstand door het zuurstofrijke water, dat de vijzel verlaat.’ Het bijzondere Singraven-project kan worden gerealiseerd dankzij subsidies van de Provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland en dan in nauwe samenwerking met de Stichting Edwina van Heek, het Waterschap Vechtstromen, aannemer Negam uit Oldenzaal en meerdere onderaannemers.  ‘Uiteraard wordt deze bouwlocatie hierna verder afgewerkt en landschappelijk ingericht, zodat ook dit deel van het landgoed er straks weer mooi uitziet, maar dan met de gestaag ronddraaiende vijzelturbine’, aldus de secretaris van de Coöperatie.


PBJ