Algemeen

Vrijwilligers doen werk dat onbetaalbaar is
Uitreiking Dinkelland

DINKELLAND - Onze samenleving draait op mensen, die vaak onzichtbaar heel belangrijk werk doen. De voetbaltrainers, mantelzorgers, mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen zonder daarvoor betaald te krijgen. De provincie Overijssel wil deze mensen bedanken. Dat lukt niet bij iedereen, maar tot en met 7 december zullen 75 vrijwilligers een kleine prijs ontvangen van de provincie Overijssel onder de noemer #ovpontour.

Statenlid Stijn Hesselink reikte samen met Anne Lansink op dinsdag 1 december in de gemeente Dinkelland een aantal prijzen uit. Anne Lansink: “Dat vrijwilligerswerk erg krachtig is mag ik elke dag weer als sociaal werker Vrijwillige Inzet ervaren. Prachtig om met de Overijsselse Vrijwilligersprijs de waardering voor het belangrijke werk van deze vrijwilligers zichtbaar en tastbaar te maken. Deze is absoluut verdiend, niet alleen voor de winnaars maar ook voor alle vrijwilligers in de gemeente Dinkelland.”
Wethouder Ilse Duursma benadrukt: “Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze samenleving. De waardering is absoluut op zijn plek en onze dank aan alle vrijwilligers is groot. Helemaal in deze tijden van corona, waar misschien nog wel alleen maar meer van vrijwilligers wordt gevraagd.”


De volgende vrijwilligersorganisaties ontvingen een waarderingsprijs:
Stichting Kiek Twente
Stichting Kiek Twente is een initiatief van Astrid Hampsink samen met Miranda Kamphuis. Kiek Twente helpt als gespreksstarter en als middel om mensen weer te laten genieten van herkenbare situaties door de foto’s van het Twentse buitenleven. Dit platform is een middel om eenzaamheid tegen te gaan met focus op mensen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben of niet meer zonder hulp uit huis kunnen komen. Familie, begeleiders, zorgverleners en medebewoners kunnen in een veilige omgeving naar de beelden kijken en praten over wat ze zien. Het enthousiasme en de creativiteit waarmee deze dames te werk zijn gegaan is echt heel opvallend.


Thuisadministratie en Formulierenservice Dinkelland
Thuisadministratie en Formulierenservice Dinkelland (TAFD), organisatie Wijkracht. Wanneer inwoners niet (meer) weten waar ze moeten beginnen binnen de stapel post aan brieven, formulieren, rekeningen of aanmaningen dan kunnen ze ondersteuning vragen bij TAFD. De ondersteuning varieert van een goed advies tot het ordenen en op orde houden van de (financiële) administratie en hulp bij het invullen van aanvragen van voorzieningen en (financiële) regelingen binnen de gemeente Dinkelland. Ook ondersteunen de vrijwilligers bij het maken van een budgetplan en budgetbeheer en bij het vinden van een oplossing van betalingsachterstanden en/of beginnende schulden. De vrijwilligers zijn integer en waren bereid om voor dit initiatief een training te volgen van het NIBUD. Ze houden wekelijks een spreekuur voor de inwoners van Dinkelland.


Personenalarmering, organisatie SWTD
De personenalarmering is voor iedereen die alleen woont verstandig, ook als men fit is. Het is een altijd te bedienen noodhulplijn. Als men er alleen voorstaat kan dit zelfs levensreddend zijn. Voor mensen, die door hun lichamelijke of sociale situatie problemen ondervinden, is personenalarmering een hulpmiddel om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. De personenalarmering wordt door een team van vrijwilligers aangesloten bij de mensen thuis. Ook tijdens de coronaperiode hebben deze vrijwilligers de aansluitingen in de thuissituatie verzorgd. Deze doorgaans niet zichtbare inzet verdient een keer bijzondere aandacht.

 

Meer weten? Check #ovpontour of neem contact op. De OVP is een samenwerking van provincie Overijssel, Stimuland, Vosvi en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.