Algemeen

Wijzigingen SWTD in verband met corona

DINKELLAND-TUBBERGEN - SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) staat midden in de samenleving. Bij de activiteiten ontmoeten (vaak kwetsbare) mensen elkaar wekelijks of soms zelfs dagelijks. Mensen worden door de sociaal werkers en vrijwilligers geholpen en zij brengen partijen bij elkaar. Het verbinden op het gebied van welzijn is hun werk, maar het betekent in tijden van het coronavirus en de risico’s die dit met zich meebrengt, ook een verantwoordelijkheid naar de inwoners van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

De SWTD neemt deze verantwoordelijkheid, om uw welzijn te beschermen en is bezorgd om uw gezondheid en die van de medewerkers/vrijwilligers. Daarom worden de volgende maatregelen getroffen: Veel van de activiteiten in Tubbergen en Dinkelland worden tot 6 april geannuleerd. Per thema krijgt u informatie.

Spreekuur Wij in de buurt

Het spreekuur Wij in de Buurt is op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch bereikbaar. Daarnaast is het spreekuur per e-mail bereikbaar. Er is dus geen inloopspreekuur meer tot 6 april. Voor de gemeente Tubbergen geldt: 085-0514058 sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl en voor de gemeente Dinkelland: 085-0514052 sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl.

Maatschappelijk werk

Het kantoor van het maatschappelijk werk van de SWTD aan de Julianastraat 21 in Tubbergen is in ieder geval tot 6 april gesloten. Afspraken zullen per telefoon doorgang vinden. U kunt op de bij u bekende wijze contact opnemen met uw eigen maatschappelijk werker. Nieuwe aanmeldingen kunnen via het Wij in de Buurt nummer 085-0514058 op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur en 24 uur per dag via teammaatschappelijkwerk@swtd.nl.

Senioren

Alle open eettafels en huiskamers gaan zowel in de gemeente Tubbergen als in de gemeente Dinkelland niet door. Ook de scootmobieltocht op 2 april in de gemeente Tubbergen is geannuleerd. De huisbezoeken van de SOEK (Senioren Op Eigen Kracht) worden uitgesteld. Huisbezoeken van de Sociaal werkers senioren kunnen bij spoed doorgang vinden. Anders zullen zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker senioren gemeente Tubbergen, Nicolet Plegt-Koedijk, tel. 06-38275388, mail n.plegt@swtd.nl. Tijdelijk aanspreekpunt voor de gemeente Dinkelland, Maureen Loohuis, op maandag, woensdag en donderdag te bereiken, tel. 085-0479400, mail m.loohuis@swtd.nl.

Tafeltje dekje

Tafeltje dekje gaat wel door. De maaltijden worden nog steeds bezorgd. De vrijwilligers nemen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht volgens de richtlijnen van het RIVM.

Personenalarmering

Nieuwe aansluitingen voor personenalarmering en huisbezoeken naar aanleiding van storingen worden alleen uitgevoerd indien strikt noodzakelijk.

Automaatje

Er kunnen tot 6 april geen ritten meer aangevraagd worden. Automaatje stopt tot die datum volledig.

Mantelzorg

De cursus Voluit leven voor mantelzorgers en de mantelzorgbijeenkomst Valpreventie Dinkelland zijn geannuleerd. Huisbezoeken van mantelzorgvrijwilligers kunnen alleen bij spoed doorgang vinden. Sociaal werker mantelzorg, Edith Harmsen, tel. 06-38594369, mail e.harmsen@swtd.nl. Sociaal werker mantelzorg, Nicolet Plegt-Koedijk, tel. 06-38275388, mail n.plegt@swtd.nl.

Vrijwillige inzet

De spreekuren van het Servicepunt vrijwillige inzet gaan zowel in de gemeente Tubbergen als in de gemeente Dinkelland niet door. Inwoners of organisaties kunnen via mail nog wel contact opnemen met het Servicepunt. servicepuntdinkelland@swtd.nl en servicepunttubbergen@swtd.nl. Ook is onze online vrijwilligers vacaturebank Noaberbrink via de website van SWTD onder vrijwilligers vacatures natuurlijk nog bereikbaar. Het project Beweegmaatje stopt tijdelijk tot 6 april. Sociaal werker vrijwillige inzet voor de gemeente Tubbergen Kristel Trimbos-Groot Hemmink, tel. 06-42790907,mail k.trimbos@swtd.nl. Sociaal werker vrijwillige inzet voor de gemeente Dinkelland, Anne Lansink, tel. 06-51833202, mail a.lansink@swtd.nl.

Armoedepreventie

Het spreekuur sociaal werker armoede bij Vluchtelingenwerk Tubbergen op dinsdag 31 maart gaat niet door. Huisbezoeken van de Sociaal werkers armoede kunnen bij spoed doorgang vinden. Anders zullen zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker armoede gemeente Dinkelland, Astrid Wessling, tel. 06-22978612, mail a.wessling@swtd.nl Sociaal werker armoede gemeente Tubbergen, Mariska Jogems, tel. 06-15110235 mail m.jogems@swtd.nl.

Jeugd

De spreekuren op het Carmel college van de sociaal werkers jeugd zijn geannuleerd. Huisbezoeken kunnen bij spoed doorgang vinden. Anders vinden deze, in goed overleg, telefonisch plaats. Sociaal werker jeugd gemeente Dinkelland, Rick Ravenshorst, tel. 06-40027147, mail r.ravenshorst@swtd.nl. Sociaal werker jeugd gemeente Tubbergen, Ellen Blokhuis, tel. 06-40918210, mail e.blokhuis@swtd.nl.

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers in de gemeente Tubbergen en Dinkelland waren geen activiteiten vóór 6 april gepland. Huisbezoeken kunnen bij spoed doorgang vinden. Anders zal zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker jonge mantelzorgers, Sharon Borggreve, tel. 06-38594375, mail s.borggreve@swtd.nl.

Dorpsondersteuner Saasveld

Alle activiteiten die georganiseerd waren door sociaal werker dorpsondersteuning Saasveld zijn inmiddels geannuleerd. Huisbezoeken kunnen bij spoed doorgang vinden. Anders zal zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker dorpsondersteuning, Jolande Lammertink, tel. 06-29511600, mail jolandelammertink@saasveld-veurmekaar.nl. Het kantoor is ongewijzigd tussen 9.00 en 13.00 uur bereikbaar op 085-0479400, info@swtd.nl. Indien niet noodzakelijk, liever geen bezoek op kantoor.

Is persoonlijk contact noodzakelijk en is er een afspraak met u gepland? Dan wil men u vragen uw afspraak telefonisch of per mail te annuleren wanneer u verkoudsheidsklachten of griepverschijnselen heeft.