Algemeen

Winst voor heropvoering ‘Hugo’
Ook Denekamp krijgt haar eigen ‘biertje’: ‘Doarper’

DENEKAMP - Denekamp gaat ook haar eigen ‘biertje’ krijgen, zo eigen dat het reeds in de naam er van wordt geduid:‘Doarper’. Maar dat ‘eigene’ willen de initiatiefnemers niet alleen in de naam aangeven. Ze  willen de ‘doarpers’ ook heel nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling van de biersoort zelf. In de eerste plaats door iedereen die daar belangstelling voor heeft te laten aangeven naar welke twee bierstijlen/-smaken de persoonlijke voorkeur uitgaat en voorts door de grondstoffen daarvoor,  zoals graan, gerst en hop,  op eigen Denekamper grond te gaan verbouwen.

In verband met dat eerste kunnen belangstellenden sinds het afgelopen paasweekend via de website Doarper.nl zich melden als lid van het Bierpanel, waardoor men dan via een vragenlijst zijn/haar voorkeur kan aangeven met vragen als ‘Wat zijn je favoriete bierstijlen en wat is daarbinnen je favoriete merk? Op grond daarvan worden dan  in eerste instantie twee bierstijlen/-smaken gebrouwen die medio juni a.s. zullen worden gepresenteerd in een ‘Doarper’-bierpakket. Voor de Bierpanelleden, maar ook voor verdere  belangstellenden zijn deze Doarper bierpakketten nu in de voorverkoop op Doarper.nl.
De leden van het Bierpanel kunnen aansluitend dan nog weer hun mening geven over hetgeen gebrouwen is. Zo wordt dan gekomen tot  een ‘Doarper’ naar de smaak van doarpers. Uiteraard naar aanleiding van het voorgaande meteen vragen: waar komt dit initiatief vandaan, wie zitten er achter en hebben ze er een nog verdere bedoeling mee dan Denekamp, net als talloze andere plaatsen, aan een eigen biertje te helpen?

*Lokaal gekozen, lokaal verbouwd en verdiensten voor lokaal goed doel….

Eén van de initiatiefnemers is Martijn Blokhuis, al jaren met een eigen onderneming werkzaam en
woonachtig in Rotterdam, maar deze ‘oud-Knikker’ kun je nog regelmatig in Denekamp tegen komen: “Ik ben en blijf een doarper!” Naast zijn werk heeft hij in Rotterdam samen met twee vrienden een hobby-bedrijf: Bierbrouwerij De Hoevebrugsch. Martijn: “Misschien grappig, we moeten ons best doen om het een hobby te laten blijven. Zelfs in London wordt ons bier getapt doordat een oud-Rotterdammer daar in zijn vijf horecabedrijven ons bier aanbiedt. Door dat bierbrouwen loop ik ook al zo’n vijf jaar met het plan rond in Denekamp een lokaal biermerk te creëren en dan op een unieke manier, nl. een biermerk dat op drie pijlers rust: lokaal gekozen, lokaal verbouwd en de verdiensten besteden aan een goed lokaal doel!” Wat dat laatste betreft: dat hebben we al, namelijk in het jaar dat Denekamp haar 750 jarig bestaan viert (2027) de heropvoering van het in 2000 in de Knik grandioos geslaagde openluchtspel Hugo van den Denekamp. Dit plan hebben we reeds besproken met leden van de Stichting Recumak ( Stichting Recreatieve en Culturele Manifestaties Knik)! Ook met eveneens oud-Knikgenoot Martijn Roelofs!” Oké, maar daarover in latere DV.-edities meer, terug naar je  ‘Doarper’.

*Stichting Doarper

Martijn Blokhuis besprak zijn ideeën met betrekking tot de realisatie van het Doarper biertje met   horecaman Roy Oude Egbrink van Eetcafé Melkbeernke en Martijn Roelofs. Toen besloten werd door te gaan en dan als Stichting Doarper kwamen Kim Nijmeijer  en Jesse Holsbeek de gelederen versterken, evenals de financiële man Arjan Wassink. Kim, het kleinkind van de alweer jaren geleden overleden Bennie Wiefferink, de grote Knik- en ‘Hugo’- animator en dochter van Magda Nijmeijer- Wiefferink die net als Harry Holsbeek, de vader van Jesse, een van de hoofdrolspelers in het openluchtspektakel in 2000 was. Ruim een jaar geleden, een dag voor de eerste Lockdown, werd de eerste bijeenkomst gehouden in de Jachtkamer van de Watermolen. De voortgang van het initiatief is mede mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van de ondernemers Arian Masselink (IT-bedrijf),  Wendy Bonnes (Pepe Communicatie) en Bart Leferink (Shoot the Rabbit). Voor het uiteindelijke brouwen gaan de ‘Doarper Brouwers’ voor de eerste editie van het bier gebruik maken van de brouwketels  van Brouwerij Huttenkloas in Albergen. Het uiteindelijke doel: in 2027 een zestal ‘Doarper’- biertjes en zorgen voor een gezonde financiële basis voor de heropvoering van het openluchtspektakel! Interesse? Kijk dan Doarper.nl !

Tekst/foto: PBJ

Uw reactie