Algemeen

Woensdag 10 november a.s.: Feestelijke opening Beweegpark Denekamp

DENEKAMP - Al meerdere malen is er in de media aandacht aan geschonken: Denekamp krijgt een Beweegpark inclusief Voedselbos! Begin oktober is in een editie van de DV en met medewerking van de adviseur/ondersteuner van het Beweegparkproject, Rick Ravenhorst van de SWTD, uitvoerig aandacht besteed aan de aanleg, inrichting en de plaatsing in het park van de fitnesstoestellen. De werkzaamheden waren toen zover gevorderd dat besloten kon worden tot de openstelling begin november. En dat moment is 10 november geworden. Daarna kunnen de Denekampers individueel, met  fitnessgroepjes/ -clubjes of met hun sportverenigingen of scholen er gebruik van gaan maken. 

Tekst/foto: PBJ

Een eerdere omschrijving: ‘Het is een plek in het hart van Denekamp, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en er kunnen sporten en spelen. Scholen hebben er toegang voor daar passende activiteiten, buurtbewoners kunnen er initiatieven ontplooien, kinderen kunnen er spelen en er kan groepsgewijs gesport worden.’ En wat dat laatste betreft: er zijn al meerdere ‘partijen’, van de voetbalvereniging SDC’12 tot de Zorggroep Carintreggeland en van Approach Fitness tot TCC die interesse hebben getoond.

De officiële openingsbijeenkomst voor genodigden begint om 15.00 uur in het Kulturhus, gevolgd door de openstelling van het park met aansluitend verschillende activiteiten in het Beweegpark met medewerking van de Vitalityclub Denekamp, Approach Fitness, Vesta Twente Fysiotherapie, Carintreggeland, Buurtsportcoaches, Natura Docet, Imkervereniging Jimdo, Creakids en Voedselboss. Uit de deelname door met name Natura Docet en de Imkervereniging blijkt dat ook het Voedselbos deel gaat uitmaken van dit nieuwe Denekampse park!

 

Tekst/foto: PBJ