Algemeen

Zo’n ‘boorput’ ruim je niet zomaar eventjes op…….

ROSSUM - Voor velen stond daar op enige afstand van de Nosseltweg (langs kanaal Almelo-Nordhorn) ineens een enorme toren midden in het land. Uiteraard reacties als: wat moet dat betekenen, nooit gehoord dat daar gebouwd zou gaan worden, terwijl het wel een erg opvallend  bouwsel zo midden in het weiland lijkt te worden? Kan dat zomaar?

Een publicatie van de gemeente Dinkelland geeft duidelijkheid: het betreft hier het opruimen van een boorput  van de NAM (Ned. Aardolie Maatschappij). Een boorput van de NAM? Zat die daar dan? Ja, maar er is nooit  aardgas mee omhoog gehaald en nu wordt ze dan ontmanteld/opgeruimd.  Voor dat karwei is een enorme, mobiele, opruimtoren nodig, waarvan de onderdelen met tientallen vrachtwagens zijn aangevoerd. Met deze opruimtoren worden de aanwezige metalen buizen uit de grond gehaald, waarna het afdichten van de put wordt begonnen. Alles met elkaar een flink karwei, waarvoor veel mankracht nodig is, hetgeen zo op het oog zelfs zichtbaar is aan het grote wagenpark dat op werkdagen bij de opruimtoren midden in het land geparkeerd staat. De locatie is bereikbaar via een vrij onopvallend zijweggetje van de Nosseltweg. De materialen van de put worden afgevoerd en de put wordt gedicht met zogenoemde cementpluggen. Voordat de gehele locatie zal worden opgeruimd en daarmee worden ’teruggeven’ aan het landschap wordt eerst nog onderzocht of ze nog een nieuwe functie in het kader van de zogenaamde ‘energietransitie’ kan krijgen. Maar de enorme mobiele opruimtoren is maar een tijdelijke ontsiering van het landschap. Er zijn dus geen actiegroepen nodig om er tegen te protesteren……..

Tekst/foto: PBJ