Columns

Het Eijkvirus

Kardinaal Eijk staat weer eens volop in de belangstelling. Zijn aartsbisdom in Utrecht sluit in hoog tempo kerken in Twente. En een aantal staat op de nominatie om op slot te gaan. Theo Krabbe, bekend en gewaardeerd levensbeschouwer, steekt zijn mening, of beter gezegd zijn zorgen, niet onder stoelen of banken. Krabbe waarschuwt ons en wijst op de gevolgen. De kardinaal had de eer(!) om twee weken achtereen in zijn column uitgebreid ter sprake te komen.

Uit beide opiniestukken, en de daarop volgende reacties, blijkt veel boosheid, onbegrip en onmacht. Niet willen luisteren, in de kou laten staan, geen tegenspraak dulden zijn de kwalificaties waarmee de boel aardig is samengevat. Het Eijkvirus is onder ons. Het vertoont treffende gelijkenissen met het coronavirus. Het coronavirus raast onverstoorbaar rond. Zo ook het Eijkvirus. Het coronavirus trekt zich van niets en niemand ook maar iets aan. Het Eijkvirus, idem dito. Het coronavirus is hardnekkig. Geldt ook voor het Eijkvirus. En eendrachtig het coronavirus is ook op het Eijkvirus moeilijk grip te krijgen.

Er zijn ook verschillen. Gaan we massaal testen, dan zal blijken dat er aanzienlijk minder mensen met het Eijkvirus besmet zijn, dan met het coronavirus. Die weddenschap wil ik wel afsluiten. Een andere belangrijk verschil is dat het Eijkvirus al veel, veel langer woedt. Een grijsgedraaide plaat inmiddels. Voor het bron-en contactonderzoek hebben we de GGD bij het Eijkvirus niet nodig. De bron is bekend. Aartsbisdom Utrecht.

Wat zou het toch mooi zijn wanneer farmaceut AstraZeneca een vaccin zou kunnen ontwikkelen dat leidt tot dialoog. Het communicatievaccin. Kardinaal Eijk wordt dan ongetwijfeld de Sandra Elkadiri van dit vaccin. Sandra kreeg als eerste het coronavaccin toegediend, de kardinaal krijgt als eerste het communicatievaccin. Dat is toch een hele eer. Zelfs voor een aartsbisschop. Het coronavaccin bestaat, zoals we allemaal weten, uit twee prikjes. Ik verwacht dat het communicatievaccin wel vaker bij de kardinaal moet worden ingebracht, vanwege die hardnekkigheid. Mag geen probleem zijn. Vicaris Cornelissen geeft het eerste prikje aan de kardinaal.

Alleen samen krijgen we het coronavirus eronder, proclameert minister-president Rutte telkens tijdens zijn persconferenties. Alleen samen kunnen we de kerken in Twente op een verstandige manier in stand houden. Als de kardinaal zich dit eens ter harte zou willen nemen. Niet van de minister-president, maar van al die parochianen die zo begaan zijn met het lot van hun kerk.

Peter Weusthof

 

Voor de inhoud van deze column is de auteur verantwoordelijk.