Natuur & Milieu

40 Jaar heideveldje aan de Grensweg Noord Deurningen

NOORD DEURNINGEN - Komend jaar is het 40 jaar geleden dat leden van de werkgroep Natuur van Heemkunde Denekamp begonnen zijn met het herstellen van een heideveldje, gelegen aan de Grensweg in Noord Deurningen bij Denekamp. Het veldje wordt aan de zuidzijde begrensd door de Grensweg en aan de noordzijde door het kanaal Almelo-Nordhorn. Het doel was om een soort levend museum te creëren dat gebruikt kan worden  voor educatieve doeleinden. Er worden natuurexcursies gehouden en er worden werkdagen georganiseerd om dichtgroeien door opslag van berk, den en eikenboompjes te verwijderen. Het heideveldje is een laatste vluchtplaats voor veel planten en dieren die gespecialiseerd zijn om in heidevegetatie te overleven, zoals bijvoorbeeld het heideblauwtje.

Bijkomend voordeel is de ligging bij het kanaal Almelo-Nordhorn. Hier komen zelfs nog de hagedis en glimworm voor, en ook die moeten bewaard worden voor de toekomst. Het heideveldje is een restant van wat eens de grote stille heide was. De komst van kunstmest en werkgelegenheidsprojecten die voor de ontginning (verwoesting) van woeste gronden zorgden, later nog eens versterkt door de ruilverkavelingen, waren een zegen voor de grondeigenaren. Maar daarna en ook daardoor verdween bijna in z’n geheel de boerenlandnatuur.40 Jaar doet de werkgroep Natuur dus hun best om iets van de oude natuur in stand te houden. En zij willen dat graag blijven doen wat het is de moeite waard. Wie mee wel helpen om het heideveldje in stand te houden kan zich opgeven bij https://www.natuurwerkdag.nl/. De werkdagen zijn altijd op de eerste zaterdag in november tijdens de Nationale Natuurwerkdag. De werkgroep Natuur van Heemkunde Denekamp ziet u graag op zaterdag 6 november vanaf 10.00 tot 13.00 uur.