Natuur & Milieu

Bewoners omgeving NAM-locatie Tramweg Rossum eisen onmiddellijke stopzetting vuilwaterinjecties

ROSSUM - De maat is meer dan vol, de omwonenden zijn het zat. In een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wordt gevraagd alles in het werk te stellen de injectering van chemisch vervuild afvalwater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek in de voormalige gasputten in Noordoost-Twente, per direct te stoppen. Dat het menens is moge blijken uit de ondertekening van deze brief door maar liefst 40 gezinnen in de omgeving van de locatie aan de Tramweg.

Vanaf 1958 heeft de NAM aan de Tramweg in Rossum in twee boorputten (genaamd ROW-2 en ROW-7) aardgas gewonnen. Dit gas is gewonnen in een aardgasbel die zich uitstrekt van Rossum tot Oldenzaal. De afvalwaterinjecties gaat dus veel bewoners aan. Sedert 2011 transporteert de NAM vervuild afvalwater afkomstig van oliewinlocaties in Schoonebeek om dit o.a. in de gemeente Dinkelland in voormalige gaswinlocaties te injecteren. Vanaf het begin hiervan zijn er problemen, eerst met de lekkende transportleiding van Drenthe naar Rossum en nu met de voormalige gaswinlocaties aan de Tramweg. Onlangs is geconstateerd dat het goed mis is met de locatie Rossum-Weerselo-2 (ROW-2). Op ongeveer 1 kilometer diepte is in de buitenste buis een scheur ontstaan, alsmede een vernauwing in de binnenbuis, waardoor de NAM deze injectieput noodgedwongen moest sluiten. Dat is inmiddels gebeurd, maar de buurtbewoners maken zich nog steeds grote zorgen over de veiligheid van het injecteren van het chemisch verontreinigd afvalwater in andere voormalige boorlocaties, waaronder ROW-7. Zo is de oorzaak van de buisbreuk in ROW-2 nog steeds niet duidelijk. De bewoners maken zich grote zorgen voor mens, dier en milieu, voor nu en in de toekomst, over de risico’s en de veiligheid van het injecteren in put ROW-7 en andere voormalige gaswinlocaties in de nabijheid van Rossum en N.O.-Twente.
Alle calamiteiten vanaf het jaar 2011, waarin werd begonnen met de vuilwaterinjecties, wijzen volgens de bewoners erop dat injecteren van het afvalwater niet op een 100% veilige wijze kan plaatsvinden. De NAM heeft hen steeds anders doen geloven, doch het vertrouwen daarin is geheel weg, aldus de bewoners in hun brief aan de gemeente Dinkelland.
De hele zorgelijke situatie is reden de gemeente te verzoeken alles in het werk te stellen om de injecties in Noordoost-Twente in zijn geheel stop te laten zetten, totdat het bewijs is geleverd dat er geen enkel risico meer bestaat. En dat bewijs kan naar het oordeel van de omwonenden niemand leveren.

In gesprek met enkele aanwonenden
“Sinds de jaren 1958-1959 staan de boorlocaties in Rossum. De eerste jaren was het voor de gaswinning en sinds 2011 het injecteren. De ROW2 is nu dicht, maar de ROW7 aan de Tramweg is nog open. Ze zijn hier dag en nacht aan het werk, dit kun je van heinde en verre al zien. Er is zoveel verlichting, een voetbalstadion is er niets bij. Menig voetbalvereniging zou er jaloers op worden.”
“Het contact met de NAM is wel goed. Via de e-mail kunnen we berichten sturen naar de NAM, maar niet iedereen krijgt antwoord terug en dat vinden we niet netjes. Ze zijn altijd vriendelijk en beloven veel, maar er komt niets van terecht. We hebben een buurtapp en er is een omgevingsapp opgezet door de NAM. Dit is niet alleen voor de Tramweg maar voor alle putten in Nederland. Iedereen die er informatie af wil halen kan op die app. Als je nagaat dat er 3500 kuub afvalwater in de lege gasvelden onder onze voeten de grond ingaat, baart ons dat zeker grote zorgen. Hoe moet het met de jeugd in de toekomst, kunnen ze hier nog wel veilig wonen? Zelfs de jeugd voert actie tegen het injecteren van afvalwater. Ook zij zien op deze manier de toekomst somber tegemoet. Enkele nabijgelegen aanwonenden zijn al jaren tevergeefs bezig om het injecteren te stoppen en nu gaan bijna alle aanwonenden een vuist maken en hebben we geen vertrouwen meer in de NAM. De NAM doet zich heel mooi voor. Ze zeggen dat alles veilig is, er is volgens hun niets aan de hand. Tussen Schoonebeek en Rossum is een keer een lekkage geweest bij een boer in een weiland. Dat is toch heel zorgelijk, maar de NAM vindt ook ondanks deze melding dat alles veilig is. De ROW2 is dan nu wel veilig afgesloten, maar wij willen dat alle putten dichtgaan. Ook voor de toekomst van onze kinderen. De leiding van Oldenzaal naar Rossum springt steeds, zoiets gebeurt onder de grond dan toch ook? De NAM monitoort wel alles, maar ze wisten niet hoe het er onder de grond uitzag. De mensen die richting Oldenzaal wonen hebben er geen weet van op welke grond ze wonen. We zijn het zat.”

Het is in deze situatie heel begrijpelijk dat de omwonenden zich grote zorgen maken over de beheersbaarheid van deze wijze van injecteren van chemisch vervuild afvalwater. Er zijn beproefde technieken die elders worden toegepast waarbij dit soort afvalwater wordt gereinigd in plaats van in de bodem te brengen. En dat verdient ook bij de omwonenden veruit de voorkeur.
                        

Ine Flinkers