Natuur & Milieu

Museumakker Natura Docet W.T. weer ingezaaid met zaadmengsels van veld- en akkerbloemen

DENEKAMP - Evenals vorig jaar is ook dit voorjaar de museumakker van Natura Docet Wonderryck Twente weer ingezaaid met zaadmengsels van veld- en akkerbloemen. Dat is door directeur Theo Meereboer met een paar medewerkers van het museum en enkele vrijwilligers gebeurd op de ‘Dag van de aarde’(22 april jl.).

De ‘inzaai-ploeg’ op de akker van de museumtuin met v.l.n.r. Ilayna Yilmaz, Luuk van Laar, Jos Bruns, Theo Meereboer, Gerard Benerink en Tonnie Eissink

Onder hen ook  Tonnie Eissink van de Imkervereniging afdeling Denekamp en Jos Bruns, inmiddels ‘gepensioneerd’ museumtuinman van Natura Docet. De laatste coördineert al vele jaren inzaaiacties in Denekamp en omgeving, waaronder dan ‘zijn’ museumakker. Die maakt deel uit van wat je wel het museumpark zou kunnen noemen en ze was vele jaren de ‘roggeakker’ die op nostalgische wijze werd ingezaaid en geoogst. Van de opbrengst werd vervolgens door bakker Berné de Winter de Berninkstoet’n gemaakt. Nu is het dan de akker die hopelijk over enkele maanden volstaat met geurende veldbloemen, waarvan ook de bezoekers van het museum bij hun rondwandelingen door het museumpark zullen kunnen genieten.

Mooi voor het oog, maar biodiversiteit bevorderen is doel
Mooi voor het oog, maar het doel van deze activiteit is, zoals inmiddels vrij algemeen bekend, de bevordering van de biodiversiteit  in de eigen leefomgeving. Niet uniek voor Denekamp, want ze wordt al weer heel wat jaren en ook overal in ons land georganiseerd. Zo werd dan vorige week donderdag met zestig vrijwilligers van verschillende natuurgroepen in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland opnieuw het inzaaien van bloemenmengsels georganiseerd. Op zo’n zeventien locaties in de meeste kerkdorpen van beide gemeenten werden daartoe bestemde stukken grond en dus zoals in Denekamp o.m. de museumakker ingezaaid. Ten behoeve van die zeer belangrijke biodiversiteit. Bovendien werden op initiatief van de ‘noabergemeenten’ in een zestal kerkdorpen zogenoemde insectenhotels ingericht.


Funeste gevolgen voorvoortbestaan bijen en vlinders en …voor de mens
Wim Wijering uit Weerselo, oprichter en lid van de Natuur- en vogelwerkgroep ‘De Grutto’ en van ‘Natuureducatie op locatie’ (Neol) daarover in een informatief schrijven met betrekking tot deze ‘Inzaaiactie’: ‘ Waarom dit project? In stilte sterven jaarlijks veel bijen, vlinders en overige insecten, waardoor onze voedselketen in gevaar dreigt te komen. Bestuivende insecten bevruchten immer5s 75% van onze belangrijkste voedselgewassen. Dar komt nog bij dat veel traditionele  akker- en veldbloemen uit ons landschap zijn verdwenen. Slechts één zesde deel van de oorspronkelijke akkerplantenkomt nog maar voor in ons land. Daarnaast wordt maar liefst 55%  van de wilde bijen ernstig in hun voortbestaan bedreigt.  Van onze circa 70 dagvlinders zijn er 17 voorgoed verdwenen, terwijl er nog maar 23 geregeld te zien zijn. De overige soorten zijn kwetsbaar geworden of worden (ernstig) bedreigd. Dit houdt in dat bijen en vlinders inmiddels behoren tot de meest bedreigde groepen binnen het insectenrijk. Dit kan op den duur funeste gevolgen hebben voor de bestuiving van veel bloemen, bomen en gewassen, maar ook voor ons als mens.’ Het benodigde bloemzaad werd ook ditmaal beschikbaar gesteld door de beide gemeenten en het Waterschap Vechtstromen.

Tekst/foto: PBJ