Sport & Vrije tijd

Gerhard Tip benoemd tot Erelid SDC’12

DENEKAMP - Eind 1985 deelde Paul Groeneveld tijdens een bestuursvergadering mee dat hij tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering zou aftreden als secretaris. Voor de bestuursleden de taak om een opvolger te vinden. Dit betekende geen gemakkelijke opgave, want van de overige leden bleek niemand bereid om deze functie op zich te nemen. Dus ontstond er een probleem, totdat er iemand op het idee kwam om Gerhard Tip te vragen, hij was vrijwel elk weekend dat er gevoetbald werd aandachtig toeschouwer. Er was alleen één groot probleem, namelijk Gerhard was geen lid van Sportclub Denekamp en dat was wel een vereiste. Toch werd Gerhard maar eens benaderd en gevraagd of hij er wat voor voelde om secretaris van Sportclub te worden. Tot grote opluchting van de overige bestuursleden stond hij hier niet afwijzend tegenover. Toen hem verteld werd dat hij dan eerst lid van Sportclub moest worden, bleek dit voor hem geen enkel probleem te zijn. En zo melde hij zich begin februari 1986 aan als lid van Sportclub met als lidnummer 0490.

Na een inwerkperiode van enkele maanden werd hij op 18 augustus 1986, tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering door het bestuur kandidaat gesteld als secretaris van Sportclub Denekamp. Het zal niemand verbazen dat zijn voordracht met algemene stemmen werd aangenomen.

Zonder zijn voorgangers te kort te willen doen, bleek al spoedig dat Gerhard een uiterst serieuze bestuurder was. Nauwgezet en vol overgave vervulde hij vervolgens zijn taak. Toen hij in februari 1992 vanwege werkzaamheden voor langere tijd naar Saoedi-Arabië moest was dat voor Sportclub Denekamp een behoorlijk gemis.

Doch zodra hij was teruggekeerd van zijn buitenlandse missie hervatte hij zijn, “dit keer als vrijwilliger”, werk bij Sportclub Denekamp. Daarnaast ging er geen wedstrijd van het 1e elftal voorbij of Gerhard stond langs de lijn met de stopwatch en het notitieboekje in de hand en ieder voorval, zoals elftalopstelling, doelpuntenmaker – assist – spelerswissel, incl. de minuut waarin dit plaats vond, alsmede eventuele ’rode’- en ’gele’ kaarten werden keurig genoteerd en thuis verwerkt in een wedstrijdoverzicht.

Dit bleef hij ook doen nadat DOS’19 en Sportclub Denekamp, op 28 maart 2012 waren gefuseerd en vervolgens als SDC’12 aan de competitie, zowel als zaterdag als zondag ging deelnemen. Hij had ook zitting in de fusiecommissie en tevens door zijn instelling heeft deze een positieve gestalte gekregen. Door deze fusie vertoonde het bestuur vele nieuwe gezichten, met Gerhard als secretaris. Maar daaraan komt nu een einde omdat Gerhard besloten heeft om tijdens de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering af te treden als bestuurslid.

Voor ieder lid rest een spontaan “Dankjewel Gerhard voor hetgeen je al die jaren voor voetbalminnend Denekamp hebt gedaan en betekend”.

Het bestuur van SDC’12 heeft besloten om Gerhard te benoemen als erelid van SDC’12.