Sport & Vrije tijd

Oliebollen en 900e lid

DENEKAMP - Wat was het op donderdag 30 december gezellig op de tennisbaan. De kinderen in de categorie Rood en Oranje beantwoorden op het tennispark van de Tennis Vereniging Denekamp allerlei vragen en deden opdrachten tijdens het zogenaamde Zweedse renspel.

Bij een Zweeds renspel hangen er allemaal vragen rondom een centrale plek. Kinderen gaan op zoek naar deze vragen en vullen ze op hun eigen antwoordenblad het antwoord in. Bij de vragen staan dan ook altijd nummers, zodat op het antwoordenblad bij het juiste nummer het juiste antwoord kan worden gegeven. Uiteraard zijn hier heel veel variaties op. De kinderen speelden het spel in kleine groepjes waarbij ze dus moesten samenspelen. De vragen hingen kriskras door elkaar op het hele tennispark. Daarna hebben ze lekker genoten van de oliebollen.

Vervolgens hebben de kinderen in de categorie Groen en de junioren onderling wedstrijdjes tegen elkaar gespeeld. En ook zij vonden de oliebollen en warme chocolademelk met slagroom heerlijk.

De organisatie was in de vertrouwde handen van o.a. Anouk Bulter, Mirthe Molendijk en Femke Rikkink van de jeugdcommissie. De commissie wenst iedereen een sportief en gezond 2022!

Els Sleiderink 900e lid

Op 1 december 2021 telde de vereniging 897 leden. Ten opzichte van 1 december 2020 was het aantal leden met 83 gestegen, dit komt overeen met een groei van 10,2 %. In de categorie 25 t/m 34 jaar zijn de meeste leden te vinden, namelijk 220 leden. Opvallend is verder dat er nog 20 leden uit de categorie 75+ actief zijn. Op 7 december werd het 900e lid ingeschreven: Els Sleiderink. Het bestuur wilde dit heugelijke feit graag onderstrepen door Els persoonlijk welkom te heten. Op de foto overhandigd voorzitter René Snijders een welkomskado aan Els. Inmiddels staat de teller alweer op 904 leden!