Uitgaan & Cultuur

Afscheidsbijeenkomst Eric Mulder met opening bijzondere expositie: ‘Erics Rariteitenkabinet’

DENEKAMP - Op 29 september a.s. neemt conservator Eric Mulder officieel afscheid van Museum Natura Docet  in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Je moet haast wel van een andere planeet komen als je met name in Twente niet weet wie deze Eric van Natura Docet is. Vier decennia is hij nu in dienst geweest van het unieke, zelfs oudste natuurhistorisch museum van ons land.

Officieel een afscheid van een prominent museummedewerker, maar je kunt rustig aannemen dat daarmee dr. Eric W.A. Mulder de deuren van het museum dan absoluut niet definitief achter zich dicht trekt. In een volgende DV een gesprek met deze man, waarmee ondergetekende als oud-bestuurslid en oud-voorzitter van de Vereniging van Vrienden van Natura Docet zelf al tientallen jaren bijzonder prettige contacten heeft. Met name op het gebied van de publiciteit via o.m. dit weekblad en het Vriendenblad. Een bijzonder man met ontzettend veel hart voor het levenswerk van de oprichter van het museum ‘Meester Bernink’ en daarom een prachtig initiatief bij dit afscheid: een expositie onder de naam ‘Erics rariteitenkabinet’.  Uiteraard een expositie over zeer opmerkelijke museumobjecten, waaraan Eric zelf volop medewerking verleent. Het is zelfs de ‘voorloper’ , een ‘teaser’, van de voor volgend jaar geplande nog veel grotere expositie onder dezelfde titel. Eric Mulder: “Nu tonen we een 8-tal curiosa, volgend jaar worden dat er 40, mijn aantal dienstjaren. Deze expositie is dus een ‘lekkermakertje’!”

Achttal inderdaad bijzondere ‘rariteiten’ in één museumzaal

De expositie wordt ingericht in de introzaal van het museum, de zaal met het grote portret van Bernink aan de wand. Daar wordt het achttal ‘rariteiten’ geëxposeerd tegen een daarbij passend decor. De naam ‘Erics rariteitenkabinet’ is heel bewust gekozen, want volgens ‘De dikke Van Dale’ is een rariteitenkabinet ‘een kamer waarin een verzameling curiositeiten is ondergebracht ’….En het zijn curiositeiten, zeer uiteenlopend van aard en qua leeftijd. Daarbij komen dan zeer informatieve tekstbordjes. Met Eric lopen we ze even langs, vol verbazing over het feit dat een aantal daarvan allang behoort tot de verzameling van het Natura Docet. Eric heeft daaruit de volgende ‘rariteiten’ geselecteerd:

een unieke opgezette zeeschildpad en een mosasaurus, waarvan hij de wervels bestudeerde bij zijn fossielenonderzoeken; 

de opgezette zeearend die in 1915 door de jachtopziener van Twickel, Heinrich  Michel per ongeluk werd geschoten en een opgezette oehoe (plus foto daarvan) die  in  diezelfde tijd op Twickel diende als lokker van kraaien;

de opgezette ‘verdwaalde’ steur die in 1886 in Nordhorn werd gevangen en in 1928 door een museum in Zwolle aan Bernink werd geschonken;

het boek ‘Moord op de Horst’ door de nu vroegere politicus Theo Joekes. Een verzonnen moordverhaal, dat zich in Denekamp afspeelt op wat we al lang als Villa De Borg kennen, destijds eigendom het geslacht Van Wulfften-Palthe,  familie van Joekes. De Dinkel wordt daarin bijvoorbeeld De Bekke  genoemd. In dat verhaal wordt de preparatie van zes eekhoorntjes beschreven in een gesprek met de preparateur. Erics expositievraag: ‘Wat hebben die eekhoorntjes met de moord te maken ?’;

Fosielalgenkussentje (doorsnede 3 cm. en 450 miljoen jaar oud) gevonden in een zwerfsteen bij Sibculo en wat heeft dat te maken met de zonnebloem en de torentjesbloemkool?;

het hoofdstuk over een gevonden dijbeen van ‘het neefje’ van de Nederlandse T Rex, dat Eric niet in zijn doctoraal proefschrift kon opnemen, omdat een andere wetenschapper hem voor was…..

Objecten en verhalen zo fascinerend dat ze nauwelijks te beschrijven zijn, inderdaad ‘rariteiten’. Alle reden om Erics Rariteitenkabinet te komen bezoeken. Dat kan dus vanaf 30 september!

Tekst/foto: PBJ