Uitgaan & Cultuur

Allerzielenviering in Rossum

ROSSUM -  In veel parochies is het gebruikelijk dat als er iemand uit de kerk wordt begraven, er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

Op dinsdag 2 november was de Allerzielenviering in de Plechelmuskerk in Rossum. Voorganger was Constance Jansen, ze werd bijgestaan door vrijwillige uitvaartbegeleider Marietje Postel. Zij is nog de enige vrijwillige uitvaartbegeleidster van de Plechelmus parochie.  Het koor Tu-Imbe verzorgde de passende liederen. Het was een hele stijlvolle viering. Er waren vanaf 3 november 2021 tot en met 2 november 2022 éénentwintig overledenen in Rossum. Er hingen achttien kruisjes in de kerk. Alle namen van de overledenen werden genoemd tijdens de viering. Na de viering werden er éénentwintig lichtjes uitgedeeld. De familieleden kregen een gratis graflicht om bij de graven van hun overleden dierbare te zetten. In processie gingen de bezoekers van de kerk naar de Kalvariberg op het kerkhof waar op de trompet The Last Post werd gespeeld door Henk Roesthuis. Een indrukwekkend moment. Constance Jansen en Marietjes Postel herdachten de overledenen en Tu-Imbe verzorgde ook hier de zang. Het was een indrukwekkende herdenking.

Ine Flinkers