Uitgaan & Cultuur

Cultuurhistorische route: fietsend en wandelend langs geschiedenis Kanaal Almelo-Nordhorn en omgeving

DENEKAMP - Recentelijk werd aan de Vrijdijk het startsein gegeven voor de renovatie van de daaraan gelegen Commiezenhut. In de DV van vorige week werd daar reeds ruim aandacht aan besteed. Die renovatie gebeurt door Aannemer Wintels en vrijwilligers van de Werkgroep Natuur van de Stichting Heemkunde Denekamp die de hut in 1993 adopteerde.

Het is de eerste activiteit in het kader van de realisatie van de cultuurhistorische route, een gemeenschappelijke project van de Gemeente Dinkelland en de Stadt Nordhorn. Het moet een wandel – en fietsroute gaan worden, waarin de geschiedenis van het Kanaal Almelo-Nordhorn (ANkan.) en de omgeving daarvan tot uiting wordt gebracht. Voor de uitvoering van dit project is geld beschikbaar gesteld door het Interegg, het Euregio adviesorgaan op het gebied van subsidieverstrekking voor grensoverschrijdende ontwikkelingen. De cultuurhistorische wandel – en fietsverbinding Denekamp-Nordhorn is er een duidelijk voorbeeld van. De werkzaamheden aan de Denekampse/Nederlandse kant worden verricht door Noaberkracht onder leiding van projectleider Coen Dercksen. Met hem en Gerard Davina, beleidsmedewerker Groen en Landschap van Noaberkracht, een gesprek over dit project, althans voor wat het Nederlandse gedeelte daar van betreft. Op een later moment aandacht voor het Duitse gedeelte van de route.

 

Aan beide kanten van de grens een op elkaar aansluitende ‘wandel – en fiets ‘lus’…..

Nadat in maart van dit jaar de overeenkomst met betrekking tot dit nieuwe project door de gemeentebesturen van Dinkelland en Nordhorn was ondertekend volgde dan zeer recent de definitieve start bij de Commiezenhut. De cultuurhistorische route gaat aan beide kanten van de grens tussen de twee gemeenten een ‘fiets- en wandeltraject’ omvatten met een totale lengte van 16 kilometer.

Aan Denekampse zijde loopt ze vanaf de grensovergang aan het kanaal  langs het ANkan. tot aan de Schiphorstdijk, waarna het verder gaat via de Schiphorstdijk, de Molendijk, het centrum van Denekamp, de Stroothuizerweg, de Vrijdijk tot weer de grensovergang, een ’lus’ van zo’n acht kilometer. Aan de Duitse kant gaat de route dan verder, eveneens in en soort lus, dus ook weer eindigend bij de grensovergang naast het fraai gerenoveerde Zollhäuschen. Aan de Dinkellandse kant komen in de route een dertiental borden met Nederlands en het Duits teksten te staan met informatie over die betreffende plaats. Dat gebeurt in samenwerking en in overleg met de Stichting Heemkunde Denekamp. Bijzondere plekken zijn bijvoorbeeld  het Mariakapelletje aan de Schotbroekweg, een aangekocht oud-turfschip, dat ter hoogte van de De IJskuip wordt gestationeerd, het Schuivenhuisje, Huis en Watermolen Singraven, Natura Docet, centrum van Denekamp, de Schaapskooi en uiteraard de Commiezenhut. In het Duitse routegedeelte komen eveneens tweetalige info-borden te staan.

 

Smalle fietspad verbreed tot ‘karrespoor’, een verbetering?

In het kader van deze cultuurhistorische route zal het fietspad langs het kanaal verbreed worden. Dat gebeurt op die gedeelten, waar dat pad tot nu bestaat uit een betonstrook naast de zandweg langs het Kanaal A-N en dat is het gedeelte  grensovergang-Mariakapelletje aan Schotbroekweg en het gedeelte vanaf Bolle Jan tot de Ootmarsumsestraat. In totaal 4,3 kilometer. Het wordt echter niet een verbreding van het bestaande pad, maar er naast wordt een tweede aangelegd met daartussen in een grasstrook. Samen vormen ze dan een soort ‘karrespoor’ (zie voorbeeld-foto). Maar, heren Davina en Dercksen, los je daar  het probleem mee op?  Wordt het daardoor veiliger fietsen langs die gedeelten van het Kanaal? Het probleem van het smalle pad is dat veel fietsers nogal eens moeite hebben met het elkaar passeren. Gaan nu fietsers die samen op pad zijn niet op beide stroken rijden, waardoor je gewoon het zelfde probleem krijgt zodra er tegenliggers komen, zeker wanneer die ook over beide stroken verdeeld komen aanrijden? Dercksen: ‘Het is de bedoeling dat men ‘rechts’ houdt en daardoor voorkom je passeren op dezelfde strook.!’ Dat is het doel, maar in de praktijk? Davina: ‘Wanneer we er een breder pad van zouden maken, zoals bijvoorbeeld de Schotbroekweg, dan kost dat te veel. Het is met de beschikbare middelen gewoon de beste oplossing!’ Maar dan het landbouwverkeer en de auto’s van vissers en mensen die met hun auto de kortste weg zoeken. Prachtig toch voor hen die twee verharde rijstroken, zelfs ‘karrespoor’ genoemd,  in plaats van het gehobbeld over de zandweg naast de fietsstrook?  Davina: ‘Wij gaan die karresporen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, want de aanwonenden hebben wel een andere eigen toegang tot de openbare wegen.’

 

Deelprojecten door gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn

Het project omvat echter meer dan de verbreding van het fietspad en de renovatie van de Commiezenhut. Zo omvat ook de plaatsing van een aangekocht ‘Turfschip’ op de oever van het ANkan. ter hoogte van de IJskuip en voorts dan de eerder aangehaalde plaatsing van de teksborden. De Stadt Nordhorn neemt op haar beurt het snoeien van de ‘Kanal Allee’ in verband met de verbetering van de beleving en de biodiversiteit daarvan, het realiseren van een aanlegsteiger voor kano’s en het plaatsen van een fiets-telstation voor haar rekening. Dat betekent o.m. het aan de kanaalkant van de  cultuurhistorische route op Duits grondgebied het snoeien van de bomen. Beide gemeenten tekenen dan verder nog voor het ontwikkelen van een gezamenlijk marketingconcept in samenwerking met ondernemers in het routegebied, de realisatie van een routefolder, een route-App en en een communicatie-/projectbord. De start is er nu en het nog resterende werk hopen de beide gemeenten af te ronden in 2022. De aanbesteding van de fietspad-aanpassing volgt binnenkort, waarna de noodzakelijke werkzaamheden in begin september begonnen kunnen worden. Een interesse grensoverschrijdende klus!

 

Tekst/foto’s: PBJ