Uitgaan & Cultuur

De grote Rommelmarkt, paarden en ponymarkt tijdens kermisweekend Denekamp

DENEKAMP - Zaterdag 10 september a.s.is voor veel basisschool kinderen weer een ‘grote’ dag. Eindelijk weer hun eigen Rommelmarkt na twee coronajaren! Het is weer dé dag van het jaar, waarop de basisschooljeugd  hun vaak al geruime tijd van tevoren verzamelde tweede hands spullen weer te koop kunnen aanbieden op een eigen stekkie op het marktterrein, dat vanaf het Nicolaasplein bij Brummelhuis op de Oldenzaalsestraat tot aan de Geert van Woustraat  voor hen is gereserveerd op deze zaterdag van het Kermis-, Paarden-& Ponymarkt- en Missietent-weekend 2022.

Tot het Rommelmarktterrein behoort voorts de omgeving van de missietent. De inrichting is weer gerealiseerd door de vrijwilligers van de Stichting Culturele Manifestaties Denekamp (SCMD) en die doen dat al zo’n 45 jaar, nl. sinds het grote jubileumfeest in het kader van het 700-jarig bestaan van Denekamp in 1977. Petje af en daarom ook graag een Rommelmarkt die in overleg met andere betrokkenen bij dit Kermisweekend de volgende regels heeft met het doel er ook een echte markt voor kinderen van te maken.

Markt voor de basisschooljeugd, niet voor oudere kinderen en helemaal niet voor de volwassenen!

Ook herhalen de vrijwilligers van de SCMD het nog maar weer eens: ‘ Te vaak zitten op de vele plaatsen die op de zaterdagmorgen voorhanden zijn op het afgebakende marktterrein de ouders, grootouders of oudere broers en zussen de koopwaar aan te bieden en te verhandelen. Het betreffende basisschoolkind zit er dan maar een beetje bij, of speelt ergens in de buurt…… ‘

De ‘ spelregels’

A.         Geen verkoopplekken maken buiten het daartoe gereserveerde terrein (zie hiervoor);

B.         Vanaf 08.00 uur kan op het speciale marktterrein door de kinderen een plaatsje gezocht worden. Om 13.00 uur moet die stek dan weer verlaten zijn en tevens schoon worden achtergelaten.

C.         Niet verkochte, dan overbodige spullen moeten gedropt worden in de container die de SCMD op het terrein laat plaatsen (aan Oldenzaalsestraat op vroegere ingang bouwbedrijf Kuipers nu voor afgesloten toegang terrein Hubo) . Help deze vrijwilligers door je marktplaatsje inderdaad ook schoon achter te laten.

D.        Voorts is het verboden dieren, groenten, kalebassen en dat soort handelswaar aan te bieden. Het is een rommelmarkt voor 2e hands spullen!

Een dringend verzoek van de ‘marktmeesters’, herkenbaar aan hun SCMD- jack: houd je aan deze regels/afspraken!

Paarden en Ponymarkt 2022 te Denekamp

Op het Nicolaasplein te Denekamp wordt op zaterdag 10 september a.s. de 43e Paarden en Ponymarkt gehouden. De organisatie is zoals gebruikelijk in handen van de Denekamper Paarden en Ponymarktcommissie. Bijzonder op de Paarden en Ponymarkt 2022 in Denekamp is dat er aanvoerpremies worden betaald. Ter stimulering van aanvoer ontvangt elke handelaar 5 euro per pony en 10 euro per paard. Daarnaast wordt een extra prijs beschikbaar gesteld voor het ’schoonste geheel’. Deze zal tijdens de markt door een vakkundige jury worden bepaald. Zo´n 100 paarden en pony’s worden er jaarlijks aangevoerd om vervolgens op de levendige markt van eigenaar te wisselen. Denekamp heeft hiermee nog een echte handelsmarkt die door de regionale (hobby) handelaren goed bezocht wordt. Uiteraard is er extra aandacht voor het welzijn van de paarden en pony’s, zo staan de dieren op stro en is vers water en hooi onbeperkt beschikbaar. Ook is er tijdens de gehele markt een dierenarts aanwezig. Aan het publiek is vanzelfsprekend ook gedacht; naast het bekijken van de paarden en pony’s is er een ponybaan aanwezig voor de kinderen. De opbrengst hiervan wordt geschonken aan een goed doel. Ook wordt de inwendige mens niet vergeten, de marktcommisie zorgt zelf voor de catering van broodjes, koffie, karbonade’s etc. Verder is er een uitgebreid randprogramma met meerdere verkoopstands en is er een hoefsmid aanwezig. Gelijktijdig en aansluitend aan de paardenmarkt is er een grote rommelmarkt voor kinderen en is er kermis in Denekamp. De aanvoer van de paarden en pony’s kan vanaf 5.30 uur in de ochtend, de officiële opening wordt verricht door de wethouder. Het bekend maken van de prijzen en uitbetaling van de aanvoerpremies gebeurt tussen 10.30 en 11.30 uur. Komt allen!

 

SCMD