Uitgaan & Cultuur

Directeur Theo Meereboer:
‘Ook na meer dan eeuw heeft Natura Docet ‘prachtig verhaal’ te vertellen!’

DENEKAMP - Museum Natura Docet is flink in beweging. Niet alleen door de succesvolle expositie ‘Dinosaurus!?, want ‘achter de schermen’ wordt gelijktijdig al enige tijd hard gewerkt aan de verdere toekomst van dit natuurhistorische museum in Denekamp. Toevallig precies honderd jaar geleden werd daarvan ‘de eerste steen’ in gemetseld in het huidige gebouw. Maar al tien jaar daarvoor opende dorpsonderwijzer Bernard Bernink zijn museum, dat in 1922 op de huidige locatie werd geopend.

Wie er nu een bezoek aan brengt zal, los van de nu naar haar eind lopende expositie, moeten constateren dat het nog altijd een uniek museum is. Dit ondanks de enorm veranderde tijden sinds Bernink zijn initiatief tot ontwikkeling bracht. “Uit de reactie van de bezoekers blijkt dat dit museum hen nog altijd wat te vertellen heeft”, aldus Theo Meereboer, sinds 1 september jl. officieel de directeur van Natura Docet. Onder zijn leiding wordt inmiddels hard gewerkt aan een beleidsplan voor de komende jaren.

Een beleidsplan met tevens een ‘plan-van-aanpak’ en een ‘stappenplan’, dus absoluut niet alleen maar ‘een plan op papier’. Meereboer begon vorig jaar januari op freelance basis als interim-directeur zijn werkzaamheden met als opdracht onder meer de realisatie van genoemd beleidsplan. Hij vat zijn visie in één zin als volgt samen: “Wij hebben als Natura Docet voor de toekomst een prachtig verhaal te vertellen!”  Ook nu 110 jaar nadat dorpsonderwijzer Bernink  zijn ‘verhaal’ begon met de oprichting van ‘De natuur onderwijst’ oftewel ‘Natura Docet’. Een naam die volgens Theo helemaal weergeeft waar het nu zeer nadrukkelijk nog om gaat. Misschien zou je kunnen stellen ‘juist nu’ …. Hij is optimistisch: “In 2020 trok het museum zo’n vier en twintig duizend bezoekers, dat was vier duizend meer dan het jaar daarvoor en dit jaar zijn we ondanks de sluiting van vier maanden die vier en twintig duizend al gepasseerd! Maar we zijn er niet alleen om de bezoekersaantallen……” In een volgende DV-editie gaat de in Zutphen woonachtige Theo Meereboer daarop nadrukkelijk verder in. 

Nog anderhalve week expositie Dinosaurus!?

De expositie ‘Dinosaurus!? die sinds begin juli jl. wordt georganiseerd in Museum Natura Docet en de omringende museumtuin wordt 31 oktober a.s. afgesloten. Dat is een maand later dan de oorspronkelijke planning en die verlenging is een gevolg van de grote publieke belangstelling voor deze tentoonstelling over de tegenwoordig veelbesproken dinosaurus. Met name de oorzaak van het uitsterven van dit dier is een ‘hot-item’ geworden o.m. nu er een flinke discussie op gang is gekomen over de vraag of  er een duidelijke klimaatverandering aan de gang is, waar die dan door veroorzaakt wordt en wat de grote gevolgen daar van zijn voor de toekomst van ons, de volgende generaties en onze planeet. Het uitsterven van de dino ’s zo’n 150 miljoen jaar geleden zou immers een gevolg zijn van een  geweldige gevolgen hebbende klimaatverandering door een enorme meteorietinslag. Ook die ‘oer-geschiedenis’ heeft overigens de volle aandacht gekregen in de nu aflopende exposities in Natura Docet. Dit onder meer via de parallel-expositie ‘Hoe alles begon, van oer-flits tot nu’ en een zevental lezingen over o.m. de opgraving van de T-rex in Montana, groei en ontwikkeling  dinosauriërs, soorten dino ’s, de evolutie bij dinosauriërs, de meteorietinslag en het uitsterven van de dino ’s en klimaatontwikkelingen daarna. Van die zeven zijn er inmiddels vier gehouden. Op 27 oktober en 3 en 10 november volgen de laatste drie, waarover in de DV vooraankondigingen komen (zie elders in deze DV) . Voor iedereen die de expositie nog niet bezocht heeft: haast je, want ze is imponerend en veelzeggend en heeft doorlopend aangepaste programma’s.

Tekst/foto: PBJ