Uitgaan & Cultuur

Grote belangstelling voor jaarvergadering Heemhuis Ootmarsum en gouden lezing

OOTMARSUM - Het is 4 april en we zitten bij Hotel van der Maas in Ootmarsum. Om 20.00 uur opent de voorzitter, Nettie Aarnink, de vergadering en heet alle leden, donateurs en vrienden welkom. Ook heet ze genodigden welkom waarbij ze met name de vertegenwoordigers van de historische kring Vasse, Mander en Hezinge, Heemkunde Manderveen, Heemkunde Denekamp,  mevr T. Hesselink uit Albergen, de Archeologievereniging Twente (AWN afd 19) en de beide sprekers Jan-Willem de Kort van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Gerben ten Buuren, coördinator van de archeologie werkgroep, met zijn maten Martin van der Beek en Linda Elfrink noemt.

Er zijn ongeveer 80 belangstellenden. De voorzitter stelt Hans Bolscher voor als de nieuwe penningmeester nu Heemkunde met de Ben Morshuis Stichting tehoap vedan goat. Ook wijst ze aanwezigen op de expositie van Ben Horsthuis (1918-1998), geboren Oud-Ootmarsum en meester-illustrator in het Educatorium en beide kerken.

Na enkele mededelingen over Poorten Frederik volgt er een deskundige toelichting op het financiële verslag door de huidige penningmeester Arie Semmekrot, het advies van de kascommissie bij monde van Jan Weierink aan de ledenvergadering om acquit en décharge te verlenen waarna Arie de begroting toelicht en een applaus ontvangt.

Jan Raatgerink meldt twee  bijzondere schenkingen voor de rondvraag: een doosje met munten gevonden in Hezingen voor de werkgroep Archeologie en een collectie zilveren munten die onze nieuwe penningmeester graag in ontvangst neemt. De vereniging biedt de aanwezigen een drankje aan.

Na de pauze luistert de bomvolle zaal geboeid naar het fascinerende verhaal van de amateur-archeoloog Gerben ten Buuren over de goudvondst op het Springendal. “Het is niet van mij, niet van ons, het is historisch erfgoed”, aldus Gerben. 

Na de melding van de vondst is hij blij verrast dat hij mee mocht doen met het vervolgonderzoek. En hoe hij vakkundig nieuwsgierige voorbijgangers om de tuin leidde door te veinzen dat hij met zijn piepstok op zoek was naar munitie. In het heemkundig jaarboek 2022 staat zijn prachtige verhaal beschreven en geïllustreerd. Het jaarboek is te koop bij boekhandel Brummelhuis voor € 10,-. 

Jan Willem de Kort neemt het verhaal over en vertelt over het nader veldonderzoek dat hij samen met Gerben, Martin en Linda uitvoert en hoe hij deze vondst duidt in het licht van andere vondsten in Europa. Het is met grote zekerheid geen grafgift omdat er geen sporen van een nederzetting in de buurt zijn gevonden. Ook geen bewaar of rampschat (waardevolle spullen die men in een noodsituatie begraaft en die niet meer worden opgegraven). Dus betreft het met redelijke zekerheid een rituele schat op een cultusplaats. Het goud is waarschijnlijk omgesmolten goud uit Constantinopel, destijds de hoofdstad van het Romeinse rijk. Munten met het hoogste goudgehalte zijn het oudst.

Het onderzoek bracht sporen van oude wegen, heide ontginning en paalsporen van dikke en dunne palen rondom de vindplaatsen op de stuwwal aan het licht. Rondom een dikke veldkei die later begraven is vond men sieraden. Door pollenonderzoek denkt men dat het toen, vroege middeleeuwen 7e eeuw, ook al een open veld is geweest. De naam Weersink duidt waarschijnlijk op toezichthouder van landweren. Twente met zijn bewoners is interessant en oud, heel oud.                               

De voorzitter dankt de sprekers, spoort de sprekers aan ook de jeugd te inspireren met hun spannende verhalen en overhandigt hen namens de vereniging een heerlijke fles wijn. De amateur-archeologen en professionals hadden letterlijk en figuurlijk veel stof voor een nazit.

 

Maria Hunder

Foto’s: Gerben ten Buuren en Heemhuis Ootmarsum