Uitgaan & Cultuur

Midwinterhoornblazers Saasveld laten weer van zich horen
Helaas dit jaar geen verlichte avondwandeling

SAASVELD - Ofschoon niet verwacht heeft de coronapandemie ook dit jaar weer zijn weerslag op het programma van de Midwinterhoornblazers Saasveld. Vooral het moeten afgelasten van de verlichte avondwandeling op vrijdag 17 december a.s. deed pijn bij de organisatie. Desondanks is het de voormannen gelukt een goed programma samen te stellen, waarbij zowel aandacht bestaat voor het oefenen met vooral jonge blazers als het geven van demonstraties.

Zondag 28 november is de Advent begonnen. Op diverse plaatsen in Twente, maar ook steeds meer in veel andere regio’s, zullen weer de klanken van de midwinterhoorn te horen zijn. Zeker in deze bijzondere coronaperiode zijn we blij deze klanken te horen: een melodieuze klagende zang in deze donkere tijd voor en rond Kerst, maar tegelijk een oproep aan het licht. Voor ons is dit licht de aankondiging van de geboorte van het kerstkind Jezus. De Saasveldse voormannen doen hun best om de traditie op een goede manier in stand te houden. Voor hen zijn daarbij drie elementen van belang: de midwinterhoorn, de roep/melodie en de tijd van blazen.

Elke woensdagavond in de Advent wordt er om 19.30 uur geoefend en geblazen bij de Plechelmuskerk in Saasveld. Saasveldse voormannen proberen daarbij jonge en andere ongeoefende blazers de kneepjes van het vak bij te brengen. Daarbij gaat het trouwens niet alleen om het blazen zelf, maar ook wil men de blazers het gevoel, dat hoort bij de roep van de midwinterhoorn, meegeven. Een ding is wel zeker: vanwege corona zal iedere blazer op zijn eigen hoorn moeten blazen en wordt er niet op andermans hoorn geblazen!

De vrijdagavonden zijn grotendeels ingevuld voor demonstraties, o.a. voor bewoners van bungalowpark Eureka en ’t Swafert in Hengelo. Ook wordt er op zondag 19 december ’s middags om 14.00 uur geblazen op het Stift te Weerselo. Tenzij corona roet in het eten gooit staat bovendien de deelname aan de Twentse demonstraties junioren en senioren op het programma. Voor junioren is dit op zondag 2 januari 2022 bij golfclub Erve Braakman in Wierden (13.30 uur). De senioren hebben hun demonstratie op woensdag 29 december om 18.30 uur bij De Herterij in Geesteren.

Wat in enigszins beperkte omvang ook zeker wel doorgaat is het traditionele bezoek aan diverse verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen in Enschede. De volksdansgroep De Krekkel leek het geweldig juist in deze sombere tijden voor de bewoners van deze tehuizen hen te verrassen met een kerstgroet door de Saasveldse blazers op kerstavond 24 december. Deze activiteit zal samen met De Krekkel voor de achtenzestigste keer worden georganiseerd.

Op de website www.midwinterhoornblazerssaasveld.nl is verdere informatie over de activiteiten en historie (met foto’s) te vinden. Voor verdere info wordt verwezen naar voorman Ben Kolmschot, tel. 06-53955044 of e-mail b.kolmschot@gmail.com.

Tenslotte wensen de voormannen alle lezers en blazers met hun gehoor veel plezier en een goed gevoel bij het midwinterhoornblazen, een goede Adventstijd en alvast een fijne Kerst.  En vooral gezond blijven!