Uitgaan & Cultuur

In Boekhandel Brummelhuis

Nu ook kantoor locatie Denekamp van de VVV Ootmarsum Dinkelland ‘bemenst’

DENEKAMP - De verplaatsing van de VVV-locatie Denekamp van de VVV Ootmarsum Dinkelland van Museum Natura Docet naar Boekhandel Brummelhuis heeft reeds vorig jaar plaats gevonden. Het VVV-baliewerk wordt  vanaf dat moment verzorgd door de medewerkers van Brummelhuis, terwijl vaste VVV-medewerker Liane Ottenhof in een ruimte achter in die zaak haar nieuwe werkplek heeft gekregen.

De ruimte die vrij kwam door het vertrek uit de Boekhandel van de ING-vestiging. Helaas verhinderden de maatregelen in verband met de coronapandemie met name Liane haar werkzaamheden vanuit haar nieuwe bureautje, dat reeds was ingericht, te verrichten en werd het ook voor haar werken vanuit haar woning. Het baliewerk, dat vooral het verstrekken van toeristische/recreatieve info en de uitgifte van VVV-folders, -brochures en wandel-, fiets- en autoroutes en die van VVV-cadeaubonnen omvat, kon door de medewerkers van Brummelhuis enige tijd geleden weer opgepakt worden. Uiteraard rekening houdend met de nog altijd beperkende corona-maatregelen. De verdere versoepeling daarvan heeft het voor Liane Ottenhof nu mogelijk gemaakt om te gaan werken vanuit haar nieuwe kantoorruimte, eigenlijk voor het eerst sinds haar vertrek uit Natura Docet.

Promotie, marketing en ‘online’-werk
De activiteiten van VVV-vestigingen zijn in de loop van de vele bestaansjaren (in deze regio nu al 120 jaar!) sterk veranderd. Veranderingen die Liane Ottenhof heel nadrukkelijk heeft meegemaakt, want ze is al een kwart eeuw in vaste dienst van de VVV in Denekamp en omgeving, ook na de fusie van de VVV’s Ootmarsum en Denekamp tot VVV Ootmarsum Dinkelland. Eind vorig jaar werd daaraan reeds ruim aandacht besteed in een artikel in de DV over het bijna 25 jarig dienstverband van Liane. Het is voor haar bijvoorbeeld gegaan van het werken met kaartenbakjes, een typemachine, een fax , veel aanloop aan de balie en het daadwerkelijk op locatie meewerken aan dorpsactiviteiten en - festiviteiten naar nu hoofdzakelijk werken achter de ‘schermen’. Het baliewerk is in handen van Brummelhuis, waarbij Liane uiteraard ‘stand-by’ is. Ze is evenwel hoofdzakelijk bezig met promotie- en marketingzaken en online-werk, waaronder het verzamelen van gegevens voor en het samenstellen van voor deze regio gewenste toeristische en recreatieve folders, brochures en routes voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Maar vooral de rechtstreekse contacten met de ondernemers zijn zeer belangrijk. Zo is ze nu bezig met de plaatsing van olifantenbeelden in het kader van de komende ‘Elephant Parade’(zie elders in deze DV) . Juist in verband met de belangrijkheid van participerende ondernemers is vanuit de VVV de STOFD opgericht. De Stichting Toeristisch Ondernemers Fonds Dinkelland. “Daarom is deze werkplek ook beter dan die in het museum, want ik zit hier veel dichter bij de ondernemers en ik ben voor hen ook gemakkelijker en sneller bereikbaar.”

’Kun je mee even helpen bij de Geldmaat……’
Voor Liane wel de vierde werkplek in haar VVV-loopbaan, maar ze is helemaal gewend aan het omgaan met veranderingen. Die onderging ze zonder het enthousiasme in haar werk te verliezen. Vele veranderingen qua werkinhoud dus, maar ze had in die 25 jaren ook te maken met veel organisatorische veranderingen inclusief wisselende bestuurssamenstellingen en verschillende directeuren. Maar, nogmaals, één ding is er ondanks de vele veranderingen voor haar altijd overeind gebleven: haar enthousiaste inzet voor het ‘VVV-werk’! “Ook hier heb ik het prima naar mijn zin. Grappig dat op deze plaats nogal eens iemand binnenkomt die wat problemen heeft met het pinnen van geld uit de nieuwe Geldmaat hier achter in de winkel. Ik zit daar vlak bij en dus…….!” Het hoort natuurlijk niet bij haar werk, maar het is wel weer een zekere mate van betrokkenheid bij de gemeenschap en daar houdt Liane Ottenhof van, ze vindt het bovendien essentieel voor haar werk.

Tekst/foto: PBJ