Uitgaan & Cultuur

Volle gemeentehuishal genoot van gevarieerd Jubileumconcert Denekamps Mannenkoor

DENEKAMP - Het Denekamps Mannenkoor viert dit jaar haar 60e verjaardag en dat werd afgelopen zondagmiddag o.m. gevierd met een Jubileumconcert in de hal van het gemeentehuis. Een concert, waaraan tevens een flink aantal zang- en instrumentale solisten medewerking verleende. De bijna tot de laatste plaats gevulde gemeentehuishal genoot, duidelijk hoorbaar aan het applaus tijdens en vooral ook na afloop van het concert , met volle teugen van het gebodene. Koorlid en DMK-secretaris Jos Wintels: ‘Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof lieten de mannen in een zeer gevarieerd programma het resultaat van vele maanden intensieve studie aan het publiek horen. Aan de reacties van leek en kenner na afloop te oordelen, slaagden koor en dirigent in deze opzet volledig. Onder het publiek deze middag eveneens de drie oud-dirigenten Dik Jagt, Henriëtte Eikenaar en Harrie Bos en tevens Roxine Engelbarts, dochter van overleden dirigent Rob Zieverink.’ 

Veel bijval dus voor dit bijzondere concert met op het programma ‘gevarieerd klassiek en lichtvoetig werk’, zoals koorsolist Hans Bosch het in een voorbeschouwend artikel in de DV noemde. Een programma dat inderdaad vol afwisseling zat, uiteraard mede dankzij de bijdragen van het toch grote aantal zang- en instrumentale solisten, namelijk sopraan Karin Hertsenberg en de instrumentalisten deze middag, de koperblazersgroep (Bjorn Boers, Maarten Dik Lutters, Wouter Keizers), gitarist Quinn Bonnes, fluitiste Laura Nieuwhuis en klarinettist Marcel Kluijtmans. Het koor werd aan de piano begeleid door Nadine Eman, echtgenote van dirigent Jeroen Hulshof. En, natuurlijk kun je wel zeggen, waren er dan ook nog de twee eveneens  solistisch zingende koorleden Tonnie Bonnes en Hans Bosch met hun bijdragen. Echter niet alleen zingend, want ook de verschillende programmaonderdelen werden door hen kort toegelicht.

DMK-voorzitter Henk Damink: ‘Dankzij vele donateurs gratis concert mede mogelijk’

En dan was er uiteraard nog de zingende koorvoorzitter Henk Damink met zijn woord van welkom en zijn dankwoord tot slot. Hij liet weten dat de eveneens vele aanwezige donateurs van het koor een onmisbare factor zijn, want zij maken het geven van (gratis) concerten mede mogelijk. Nadat hij dat gezegd had volgde er een spontaan applaus van de zangers aan het adres van het publiek. Jos Wintels: ‘In het veelzijdige concertprogramma was ruim plaats gemaakt voor een terugblik naar het begin van de jaren ‘60, toen het koor werd opgericht en waarvan één oprichter, Ferdinand Lutters, nog steeds meezingt. Een andere oprichter, broer Gerard, genoot in de zaal als toehoorder van dit concert.’

Een uitvoerige beschouwing van het concert zelf laten we hier achterwege, maar toch even een globaal overzicht, waaruit blijkt hoe gevarieerd het programma inderdaad was.

Koorlid Tonnie Bonnes zong de solo in het koorwerk ‘Die zwölf Räuber’, een lied, dat je wel de aanleiding tot de oprichting van het  DMK in 1962 mag noemen. Daarna volgde het vrolijke ‘Land van Maas en Waal’ van Boudwijn de Groot, met begeleiding door  het  koperblazers-ensemble . Koorlid Hans Bosch nam de solo voor zijn rekening in het koorwerk ‘Gabriellas Sång’ (uit de film As it is in Heaven) met begeleiding van piano en klarinet.

Na de koffiepauze zong het koor o.a. het vrolijke studentenlied Vive la Compagnie, The Exodus Song, The house of the rising sun (met gitaarbegeleiding door Quinn Bonnes), When the saints en tot slot When I’m 64 van de Beatles. 

’Wat een stem…!’

Jos Wintels: ‘Een hernieuwde kennismaking in/met Denekamp was er deze middag met sopraan Karin Hertsenberg. Wát een stem! In het Monnikenkoor van Verdi, gevolgd door ‘La Vergine degli Angeli’ bleek dat meteen al duidelijk,  evenals met het koor in Nina Bobo (Indonesisch slaapliedje), Ave Maria (Gomez) en Calon Lân (lied uit Wales). Met pianobegeleiding van dirigent Jeroen Hulshof liet Karin verder puur solistisch horen wat ze in haar muzikale mars heeft. Zo zong ze I feel pretty (Bernstein), The snowman (Howard Blake) en het prachtige Nella Fantasia (Morricone), dat menigeen kippenvel bezorgde.’

Fluitiste Laura Nieuwhuis werkte aan het concert mee via een heel mooi instrumentaal intermezzo  met River flows in you (Yiruma) en Ave Maria (Gacini), waarbij ze  aan de piano werd begeleid door Jeroen Hulshof. Al met al een heerlijke koorzangmiddag voor een breed publiek, waaruit bleek dat het DMK als 60 jarige niet alleen een prachtig (jubileum) concert kan verzorgen, maar dat het koor ook aantoont (zoals ze het bij de aankondiging van dit concert zelf noemt) in feite toch ook nog maar ‘60 jaar jong’ is.

Geen wonder dat er na afloop van het concert een daverend applaus opklonk in de hal. In zijn dankwoord met  een bloemenhulde voor de solistische bijdragen memoreerde  DMK-voorzitter Henk Damink ook al vast dat het eerstvolgende optreden van het koor de ‘Avond in Kerstsfeer’ is en dan in de Sint Nicolaaskerk op zondag 18 december. Dit verslag is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen door Jos Wintels en Dennis Bonnes (foto’s).

Tekst: JW/PBJ /foto’s D.B