Algemeen

Afscheid Louis Roeleveld van het brandweerkorps Denekamp

DENEKAMP - Tijdens de jaarlijkse korpsavond van brandweerkazerne Denekamp is afscheid genomen van Louis Roeleveld, die 30 jaar als vrijwillig brandweerman actief was voor de gemeenschap. Tevens zijn enkele andere jubilea gehuldigd en zijn er diploma’s uitgereikt.

Afgelopen vrijdagavond klonken sirenes door het dorp. De brandweer was niet onderweg naar een incident, maar volgens goed gebruik worden jubilea op die manier met elan naar de kazerne toe gereden. Als laatste in de stoet reed de Ford Thames brandweerwagen uit 1964. In dit voertuig, dat tussen 1964 en 1984 dienst deed als uitrukvoertuig in Denekamp, reden enkele oud-brandweerlieden Louis Roeleveld en zijn gezin richting de brandweerkazerne. Een teken dat het indrukwekkende dienstverband van Louis erop zit.

Binnen zijn de aanwezigen verwelkomt door kazernecoördinator Marcel Kroeze. Marcel sprak mooie woorden over de kazerne Denekamp en prees de inzet van de vrijwilligers. Vervolgens sprak wethouder Benno Brand de aanwezigen toe, hij roemde de gedrevenheid en trots waarop de brandweerlieden 24 / 7 klaar staan voor de gemeenschap.

Jubilea

Na de mooie woorden kwamen in volgorde van dienstjaren de jubilea aan bod. Met 10-jaar brandweerdienst werden Rene Bos en Jette Dierselhuis als eerste naar voren gevraagd. Rene Bos rukt uit als manschap en chauffeur, Jette Dierselhuis als manschap en bevelvoerder.

Vervolgens was het de beurt aan Ilse Hamse en Ralph Rikhof, die beiden hun 12,5 jarig jubileum vierden. Ilse is als manschap actief, waarbij ze bij incidenten met gevaarlijke stoffen graag gebruik maken van haar vakkennis op dat gebied. Tevens is ze leidster bij de jeugdbrandweer, waar de nieuwe generatie brandweerlieden (waaronder haar eigen dochter Suus) worden klaargestoomd voor de toekomst.

Ralph Rikhof bekleed de functie van zowel manschap als chauffeur. Bij incidenten met hulpverlening wordt Ralph regelmatig als gewondenverzorger ingedeeld. Hij beheerst als BHV-instructeur als geen ander de kennis om een eerste triage uit te voeren.

Afscheid

Na de jubilea werd Louis Roeleveld naar voren gevraagd. Louis neemt na 30 jaar afscheid van de brandweer waar hij uitrukte als manschap en chauffeur. Doordat Louis als eigenaar van het bekende tankstation Roeleveld – Rolink veel in en rondom Denekamp werkt, was hij vaak aanwezig als de brandweer hem nodig had. Zo ook tijdens de vuurwerkramp in Enschede. Louis staat binnen de kazerne bekend als een fanatiek persoon, die met zijn nuchterheid en humor altijd een graag geziene collega is binnen het korps. Zijn fanatisme blijkt uit de vele jaren waarin Louis deelnam aan de brandweerwedstrijden en zijn rol binnen de activiteitencommissie van de personeelsvereniging.

Drie van zijn zes kinderen stak Louis aan met het brandweervirus, ze meldden zich aan bij de jeugdbrandweer. Louis dochter Femke maakte enkele jaren geleden de overstap naar de vrijwillige brandweer, de uitrukken samen zijn voor beiden hoogtepunten. Een woord van dank was er ook richting zijn vrouw Simone, die altijd achter Louis staat en zich bij incidenten over de kinderen en het bedrijf bekommert. 

Diploma’s

De kazerne Denekamp is de laatste jaren snel ‘verjongd’, wat betekende dat er een behoefte was aan het opleiden van nieuwe bevelvoerders. Ian oude Elferink en Bert Wolkotte hebben vrijdagavond hun diploma ‘Bevelvoerder’ uitgereikt gekregen.