Algemeen

Voorloper ’Knarrenhof’

Denekamps oudste speciale ‘seniorenhof’ alweer dertig jaar bewoond

DENEKAMP - Terwijl het begrip ‘Knarrenhof’ steeds meer bekendheid heeft gekregen door de realisatie van al een flink aantal van deze ‘collectieve woonvormen voor senioren in bijvoorbeeld een hofje’, kent Denekamp alweer dertig jaar de ‘voorloper’ daarvan, namelijk de Braamhof. In 1993 realiseerde het toenmalige Aannemingsbedrijf Morsink al, wat het bedrijf zelf noemde ‘negen luxe seniorenwoningen’ op een klein nieuw door de aannemer aangekocht apart stuk grond tussen Veldkampsweg en Boterbloemstraat. 

De bewoners van de Braamhof onder hun ‘bôg’n’ voor het jubilerende bruidspaar Marietje en Gerhard Letteboer (vooraan, derde en vierde van links).

Een apart woonwijkje dus voor een speciale doelgroep, nl. senioren. In het regionale dagblad van 16 maart 1993 daarover: ‘De woningen komen op de plek, waarop nu nog de panden staan van het voormalige transportbedrijf Fischer en de confectiefabriek van (voorheen) Veldscholten’. De krant vermeldt verder: ‘De negen woningen komen aan een soort van hofje, waar in principe alleen eigen verkeer komt…’ De verkoop werd in handen gegeven van Frisia Smit Makelaardij, die sprak van ‘semibungalows geschakeld door garages en bergingen’. Precies dertig jaar geleden werd de laatste van de negen woningen betrokken. Op een enkele (tijdelijke) uitzondering na door allemaal meer en minder lang gepensioneerden. Er werden vooral in de beginjaren ( ‘toen iedereen nog wat jonger was..’) leuke ‘hoffeesten‘ georganiseerd door alle ‘hofbewoners’ samen. Uiteraard kun je wel zeggen, zijn er onder die senioren in de dertig afgelopen jaren ook meerdere overlijdensgevallen geweest of was er de overgang naar een zorginstelling. Daardoor is er een natuurlijke doorstroming geweest, maar wel steeds met bewoners die bewust kozen voor en ook steeds pasten in het seniorengemeenschapje van de Braamhof. Daartoe behoren sinds kort ook Marietje en Gerhard Letteboer die vanuit Geesteren naar de Braamhof zijn gekomen. Ze waren zeer recent vijftig jaar getrouwd en nodigden de hele Braamhof uit voor hun huwelijksfeest. Die richtte geheel conform de traditie ‘’n bôg’n’ op, al was het er één met ballonnen. De gevorderde leeftijd sloot het ‘halen van greun’ uit. Maar de borrel voor de hele hofgemeenschap stond na afloop van het oprichten van de boog bij het bruidspaar al klaar en dat was ook het geval bij het weer afbreken daarvan. En natuurlijk was de hele Braamhof op het feest aanwezig, met uitzondering van een enkele en dat was dan puur om gezondheidsredenen. Opvallend, maar kenmerkend voor deze Denekampse ‘knarrenhof’ is de permanente hulp en ook aandacht van bijvoorbeeld de jongere senioren voor de oudere die wat worstelen met hun gezondheid. De tegenwoordig gerealiseerde ‘Knarrenhof’ heeft uiteraard een nu op allerlei gebied helemaal op de doelgroep ‘senioren’ (‘knarren’) gerichte bouw en organisatie, maar de Braamhof kun je toch wel een ‘voorloper’ daarvan noemen. En die is nu precies dertig jaar geleden al tot stand gekomen in Denekamp...

Tekst PJ foto fam. Letteboer